Konstkonsult - uppdrag 

Är du på gång att bygga nytt, bygga om eller renovera och planerar att avsätta medel för en professionell konstnärlig gestaltning? Arbetar din kommun eller region med 1%-regeln? Handlar det om ett långsiktigt arbete med konst i stads- eller landsbygdsplanering? Tillsammans med konstnärer skapar Artland kreativa miljöer. Expertkunskap, lång erfarenhet och ett stort kontaktnät bland konstnärer ligger till grund för arbetet. 

En gestaltning av konst på offentliga platser kan innebära konst på så olika platser som i trapphuset, i skogsbrynet, på stadens torg, på havet eller i mobiltelefonen. Det kan innebära tillfälliga eller permanenta verk, och det kan leda till både digitala eller fysiska verk. 
Konst kan förändra, både rumsligt och mentalt. Ge plats åt annorlunda lösningar, idéer och dimensioner. Skapa överraskningar och sätta igång kreativa processer.

 • Mångårig erfarenhet av att arbeta som konstkonsult inom offentliga konstuppdrag.
 • Har utfört uppdrag i nära kontakt med uppdragsgivare inom offentlig förvaltning.
 • Leder konstreferensgrupper och håller kontakten med uppdragsgivare, byggbolag, arkitekter, konstnär och brukare.
 • Håller i hela processen under konstuppdragen, från analys av plats och möjliga tekniker, upphandlingar, skissförslag, produktion fram till invigning.
 • Presenterar olika sätt att arbeta i offentlig miljö och visar exempel inom konstnärlig gestaltning.
 • Ansvarar för skrivandet av konstprogram.
 • Har aktuell kunskap om Lagen om offentlig upphandling och har arbetat med uppdrag inom LoU.
 • Stort kontaktnät av konstnärer och konstinstitutioner nationellt och internationellt.
 • Lång erfarenhet också av tillfälliga projekt i offentliga miljöer, t.ex. inom det internationella projektet Art Line där vi undersökt och utmanat idén om konst i det offentliga rummet.  Konst i både digitala och fysiska miljöer, i det offentliga rummet, var ett av de övergripande ämnena.
 • Har arbetat inom långsiktigt stadsutvecklingsprojekt.
 • Har arbetat inom gestaltad livsmiljö.Är du på gång att bygga nytt eller renovera och planerar att avsätta medel för en professionell konstnärlig gestaltning? Hör av dig.


Vill du veta mera, kontakta Torun Ekstrand

torun.ekstrand (at) artland.se