Eld och Vatten Cecilia Aaro & Matilda Fahlsten 2018


Material:Vattenskuren, valsad kopparlegering och rostfritt stål
Placering:Brandstationen i Karlskrona.
Huvudverket är placerat på brandstationens norrgavel och en
pendang till konstverket är placerad vid entrén
Beställare:Karlskrona kommun
År:2018
Invigning: 29 november 2018
Konstnärlig projektledare: Torun Ekstrand

På brandstationens fasad brinner 22 stycken olikformade eldsflammor i glänsande guld, flankerade av lika många silverblänkande vattendroppar. De är placerade i en strikt komposition, som för att tygla och motverka eldslågornas böljande form och brandens utbredning. Vattendropparna har en kupad form som speglar himlen och omgivningen. Högt uppe på entréfasaden är en solitär flamma placerad.
 
Elden har varit och är den starkaste symbolen för räddningstjänstens många uppgifter, något som lever kvar i orden brandstation. Flammorna och dropparna på fasaden blir symboler för den verksamhet som ständigt pågår inne i byggnaden.
 
Två av de fyra elementen finns med i Aaro & Fahlstens konstverk. Eld kan vara skrämmande och fascinerande på samma gång. Det är en symbol som kan stå för förgängelse, förintelse och död, men också för liv och styrka. Elden kan vara en mysigt sprakande brasa i kaminen, eller en värmande lägereld. Vatten kan betyda födelse, liv och död, och är en livsnödvändig del av vårt liv och vår vardag. Vatten är i många fall eldens motkraft och motsats. Både eld och vatten kan förgöra, men de är också delaktiga i skapande.
 
Elden har förekommit inom konst, film och litteratur. Myterna om den odödliga Fågel Fenix härstammar från berättelser som finns i många olika kulturer och tidsåldrar. I en av dem brinner fågel Fenix upp men kliver pånyttfödd ur askan. När stora delar av Karlskrona brann upp 1790 var Karlskrona Sveriges näst största stad, men man beslutade att bygga upp staden igen och ur askan byggdes delar av det nya Karlskrona.
 
Tusentals människor möter konsten på brandstationen fasad varje dag. Konsten syns redan på långt avstånd från infartsled och tågfönster. Konstverket Eld och Vatten ses i förbifarten, i rörelse. Vid varje passage kommer verket att se olika ut och ge nya intryck beroende på växlingar i dygnets ljusförhållanden, på årstiden samt på vilken hastighet man har när man passerar verket – och då och då kommer flammorna och vattendropparna att reflektera utryckningsfordonens ljus. Eld och Vatten blir en del av brandstationens identitet och skapar samtidigt ett kännemärke och en spännande entré till staden Karlskrona.  
 
Konstnärsduon Aaro & Fahlsten har lång erfarenhet av att arbeta med konstnärliga gestaltningar i offentliga rum och har utfört verk som samspelar väl med, och förstärker, arkitekturen. Genom kraftfulla mönsterformer skapar de monumentala installationer i ständig förändring.
 
Konstkonsult Torun Ekstrand

Installering av Eld och Vatten