SPUNK - a museum in the tree-tops?


SPUNK

SPUNK - an visionary idea about a visionary art museum located in the tree-tops.
Below is a series of photos from a visit and meeting at the Visionary Art Museum i Baltimore.

A meeting at The Folk Art Museum i New York was also as part of a pilot study financed by Framtidens kultur. Read more about it in Swedish and further down in English.

SPUNK

Ett museum i trädtoppar och skogsdungar i Småland?

En högtflygande idé om ett forum och ett museum för den naiva och folkliga konsten ska landa i verkligheten med konkret utvecklingsarbete och research om trädhus, platser/miljöer, samlingar och verksamhetens innehåll. Den naiva och folkliga konsten saknar en egen och offentlig plats i Sverige. Grundtanken är att arbeta utifrån en ständigt växande arkitektur, i form av trädhus, och också använda landskapet och naturen på ett kreativt sätt. Inte bara husen utan också den omgivande naturen ska vara en del av verksamheten och inspirationen. Trädhusen och naturen ska befolkas av både samtidskonst, folkkonst, byggnationer i olika stadier och konstnärer och besökare som arbetar med olika projekt.  

Platsen ska rymma utställningar och aktiviteter av, om och kring den folkliga konsten och den geografiska knytpunkten är Nässjö. SPUNK kallar vi denna mötesplats som blir ett slags work-in-progress eller ett växande allkonstverk.

SPUNK är en idé till ett forum, ett center och/eller ett museum för folklig konst i både historiskt och samtida belysning.
SPUNK är en plan på en plats högt upp i träden och djupt in bland träden och berättelserna någonstans i skogarna kring Nässjö. Eftersom det folkliga skapandet är en fri och otämjd konst kräver det en utställningsplats som inte liknar någon annan, en annorlunda gestaltning som motsvarar innehållet.  
SPUNK är ett begrepp som vill inrymma utställningar, workshops, äldre och nya material och media, tillfälliga och långsiktiga projekt.
SPUNK vill  vara en levande plats för förundran, förväntningar och folkbildning.
 

Utgångspunkten är konstnären Peter Johanssons tidigare arbete med utforskandet av folkkonst, folklore och idealbilden av Sverige. Tillsammans med Barbro Westling skapade han en arbetsgrupp för förankringen av Spunk i Nässjö kommun och regionen där politiker, tjänstemän, företagare, regionförbund, studieförbund och konstföreningar ingått. Eva Londos från Jönköpings läns museum har varit en av representanterna som bidragit med sin stora kunskap som fil.dr. i etnologi med inriktning mot folkkonst och folklig design. Museet har en stor samling folklig konst som skulle kunna få ett offentligt rum i och med satsningen på Spunk.
 

Trädhus, trädkojor, hängbroar, utkikstorn, utomhus- och inomhusrum för workshops, avskilda och öppna mötesplatser, utställningsytor, rum av växande träd, café, bibliotek – är visionen. Hållbarhet i miljöhänsyn, samt säkerhet för besökare och samlingar är viktiga frågor. Andra praktiska delar är parkering, toaletter, värme, rinnande vatten osv.


Olika utställnings-teman
- Folkkonst – Kulturarv och historia.
- Folkkonst idag – vad är det?
- Visionary art, outsider art, folkkonst
- Samtidskonst interagerar med folkkonst.
- Samtidskonst som går sin egen väg.

- Outsiders, särlingar och utopister.

- Jönköpings läns museums unika och stora samling av folklig och naiv konst. Vi diskuterar med museet om att visa samlingen i detta sammanhang ute i länet, vilket skulle göra den mera synlig och tillgänglig för allmänheten.

- Naturen själv som utställningsrum, tema, verkstad och långsiktigt miljöprojekt och Gesamtkunstwerk.
- Arkitektur, planering och design för skogens rum.
 

Kulturarvet/Museal aspekt

Jönköpings Länsmuseum har en stor och unik samling folkkonst med 400 verk som ligger nedpackad i magasin. "Arkiv för naiv konst" rymmer målningar, möbler och skulpturer samt tre decenniers inventering och pressklippsdokumentation av främst svenska naivkonstnärer Naivkonsten är ett ofta förbisett kulturarv. Denna samling kan vara utgångspunkten och navet i det första kapitlet av Spunk. Diskussion ska föras med den nya museiledningen och museets experter på folkkonst om att göra samlingen mera tillgänglig i detta sammanhang. Utlån, samarbete, arkiv, förvaring, försäkringar osv. är ämnen som bör diskuteras och sammanfattas.

 

Samtida folkkonst/Samtida konstprojekt

Samtidskonstnärer som flätar in stråk av folkkonst eller naiv konst i sitt skapande kan föra sina projekt vidare inom ramen för SPUNK. Därtill kommer gäster och andra konstnärer som inbjuds att arbeta med samlingar och nya utställningar. Konstnärer som interagerar med och kommenterar fokkonsten bjuds in, men också samtidskonstnären som formulerar sin egen egenartade värld utanför samtidskonstens gyllene ramverk. Blandningen av amatörer och proffs skapar spännande möten. SPUNK vill att folkkonsten ska vara en viktig del av den samtida konstscenen

 

Konstnärer arbetar på plats
Spunk vill inbjuda konstnärer att arbeta på plats. Man kan arbeta med särskilda strategier i urvalet av konstnär, dels med de som planerar för att arbeta i projekt som involverar besökare, närboende eller andra konstnärer, dels kunna erbjuda plats för de som vill arbeta i avskildhet långt bort från biennaler och storstäder.  

 

Pedagogik och verkstäder

Spunk vill bjuda in både de som bor i regionen och långväga gäster. Genom verkstäder som utgår från plats, material eller pågående projekt och utställningar kan Spunk förnyas hela tiden. Det kan finnas enkla verkstäder med tidsbegränsat innehåll till längre processbaserade verkstäder där besökarna kan återkomma och fortsätta arbeta vid valfritt tillfälle.

Immateriella upplevelser kan också skapas genom berättarstunder på gränsen mellan saga och verklighet, där man kan ta fasta både på historier från trakten och mera internationella myter och berättelser. Digital storytelling är t.ex. en bred och intressant rörelse som lockar fram berättelser ur den mest digitalt ovana. Samarbetspartners kan t.ex vara skolor, arbetsplatser, flyktingförläggningar i närområdet; Blekinge Tekniska Högskola som arrangerar kurser i digital storytelling samt Berättarnät Kronoberg. Det digitala berättandet för också med sig en större spridning av materialet via internet samt är en effektiv marknadsföringsväg.

 

Artist in residence samt Workshops för konstnärer

Spunk vill inbjuda konstnärer att arbeta på plats. Man kan arbeta med särskilda strategier i urvalet av konstnär, dels med de som planerar för att arbeta i projekt som involverar besökare, närboende eller andra konstnärer, dels kunna erbjuda plats för de som vill arbeta i avskildhet långt bort från biennaler och storstäder. Variationer på detta kan t.ex vara att konstnären avslutar sitt arbete med att inbjuda andra konstnärer till en längre tema-workshop.

I regionen finns en bred kunskap om hantering av trä och särskilt denna tradition och hantverksskicklighet skulle kunna användas i specialiserade kurser som vänder sig till konstnärer och formgivare.

 

Samarbete studenter på högskolor

Projektet bör undersöka vilka högskolor i regionen och i sydostområdet som är intresserade av fördjupade och långsiktiga samarbeten. SPUNK vill undersöka möjligheter till samarbete med studenter som arbetar med landskapsarkitektur, arkitektur, fysisk planering eller design för utformning av trädhus, mobil arkitektur, alternativa boenden och landskap/park. Även ljusdesign, interaktionsdesign och olika digitala media finns representerade på högskolorna i reigonerna i den geografiska närheten. Studenter inom etnologi är en annan intressegrupp.

Upplevelser och besöksmål

SPUNK vill undersöka hur andra besöksmål med kulturprägel arbetat fram sina verksamheter. Aktivt deltagande och att kunna påverka är viktiga element inom upplevelseturism. Under utvecklingsskedet bör research och möten med forskare inom området komma till stånd.

Nyskapande

Besökarna ska vara medskapare och medproducenter i ett öppet och ständigt pågående arbete. Projektet blir en undersökning av hur man kan arbeta med både amatörer och proffs inom konstens område och samtidigt inrymma både historia och samtid.

Förutom de olika trädhusen befolkas naturen av både samtidskonst, folkkonst, byggnationer i olika stadier och workshops.

Att blanda folkkonst med samtidskonst och att mixa bruksföremål och konsthantverk med samtidskonst kan hjälpa till att riva murarna mellan olika kategorier inom kulturen. Gamla hantverkstekniker och nya tekniker/nya media/ kan användas på samma gång. Folkkonstnärernas kreativa skapande ses inte som en del av den ”riktiga” konstscenen, men i Spunk vill vi lyfta fram synergieffekten av samarbete mellan alla dessa områden.

Är du intresserad av att vara del av processen och utvecklingsarbetet? Maila eller ring!

Ta kontakt med projektledare Torun Ekstrand torun.ekstrand@artland.se eller

Konstnärerna Peter Johansson och Barbro WestlingAn idea for a museum in the tree-tops…

It is an idea for a forum, a centre and a museum for folk art and visionary art

with historical and contemporary perspectives. It is and idea for a work in progress, a Gesamtkunstwerk and a constantly growing place.

The working title is Spunk, a word taken from a novel by Astrid Lindgren. It was a new word Pippi Longstocking invented and tried to find out what it meant – something never seen before?

Tree-houses in the crown of the trees are the base for Spunk. The place is in a forest in the region of Småland in the south part of Sweden. A region where they take pride in wood and wooden products and where the forests are dense and full of stories. Spunk should contain unconventional art and therefore also have a form that can be as vital and untamed as the content. The development of the buildings and how they are planned in the environment is one of the first steps in this pre-study. A reception building, exhibition spaces, rooms for workshops, library, meeting places, café, outlook-towers, and suspension-bridges – are within the vision. Sustainability for the environment and safety and are important.

The surrounding nature is part of the activities too, as exhibition space, theme, workshop and as an environmental project. Nature has always been an important source of inspirations for artists in Scandinavia.

Exhibitions are the hub around which projects develops. A museum collection of naïve and folk-art in the region can be one part of spunk. The other part would be to show visionary artists and also contemporary artists who interacts with visionary art/folk art/ or themselves work with their own other wilful art. A mix of amateurs and artists will create a very special place on the contemporary art-scene.  

Architecture, landscape planning and design for the forest are other tracks for exhibitions and workshops. Movable architecture, dwellings, hotels, re-cycling, non-functional tree-houses…?

Artists-in-residency and special workshops for and by artists are other goals with Spunk. Artists who can choose to work in solitude far away from art biennials and big cities, together with professionals in different fields or decide to involve visitors in their work.

Workshops for the public and for special target groups should be an important part of the centre, where old handicraft-techniques meet new media, where temporary and long-term process-based projects will shift. A living place for wonder, expectations and education where the visitors can be co-creators and co-producers.

The starting-point for Spunk is the artists Peter Johansson and his earlier work evolving around folk-art and the ideal picture of Sweden. Today he works together with Barbro Westling. They started a working-group to anchor the ideas in the region and the very small municipality Nässjö. In this work they had great help of the expert of popular arts, Eva Londos, PhD in European Ethnology. She is a researcher at the regional museum who

owns the unique folk-art collection.  In time, Spunk can hopefully be part of the development of tourism and the travel and tourism industry.
 

Torun Ekstrand

Curator and Project leader

I skogarna runt Nässjö

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Hovdala och Barnakälla trädhus


Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Samling Jönköpings läns museum


Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Framtidens Kultur


Förstudien till Spunk genomfördes med generöst stöd från Framtidens Kultur 2009.
Stort tack!

Framtidens Kultur


Mera information

Peter Johansson och Barbro Westling

länk här

Jönköpings Läns Museum länk här


Läs aktuellt om folkkonst

"Pyssel, porr och politik"

Läs mera om Jönköpings läns museums samling, Eva Londos, konsthantverk - och om hur fildelning påverkar det moderna hantverket.

Text Erica Treijs

Svenska Dagbladet Söndag

29 november 2009

"Lekfullt återbruk av folkkonst"

Läs om att allt flera formgivare och konstnärer hämtar näring ur folkkonsten, om nya satsningar på Kulturen i Lund och Dalarnas Museum.

Text Birgitta Rubin

Dagens Nyheter

7 december 2009