Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet

Konferens i Stockholm 26-27 oktober 2016


Woven Chronicles, Reena Kallat Saini, Vancouver Art Gallery Offsite. Photo, Torun Ekstrand 2014.

Skapa förutsättningar för fler att möta konsten - planering, process och dialog.

Moderator och föreläsare Torun Ekstrand


Det finns en stor utvecklingspotential vad gäller att låta konsten möta övrig fysisk miljö på sätt som utmanar konventioner och gamla synsätt samt möjliggör socialt mervärde och dialog.
 
På konferensen Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet får du under två dagar lyssna till experter och praktikfall som ger dig konkreta verktyg för hur du kan arbeta med den konstnärliga utformningen tidigt i gestaltningsprocessen samt goda exempel på initiativ som gjort att fler involverats i den offentliga konsten.
 
Ta även tillfället i akt att öka din praktiska och administrativa kunskap gällande inköp, enprocentregeln, upphandling och hantering av offentlig konst.

Arrangör är Teknolgiskt Institut. Anmälan till Teknologiskt Institut.
http://www.conductive.se/konstnarlig-gestaltning-offentliga-rummet.html#program=dag1
http://www.conductive.se/konstnarlig-gestaltning-offentliga-rummet.html#program=dag2

 

Program 26 oktober09:15: Moderator Torun Ekstrand inleder konferensen
 
09:20
Den offentliga konstens former – hur konstnärlig gestaltning, platser och människor påverkas av varandra

 • Konstformer och konstnärlig gestaltning — möjligheter och utmaningar i den förändrade synen och förväntningarna på konst, konstnärsrollen, nya material och uttryck.
 • Hur kan vi skapa genomgripande konstupplevelser i gemensamma miljöer i spänningsfältet mellan funktion, nytta och konstens egenvärde?
 • 1 % regeln — goda exempel på hur den kan införas och tillämpas

Ann Magnusson, konstkonsult & VD, AM Public, Stockholm


10:25
Art Kod – demokrati, konst och det offentliga rummet

 • Hur skapar vi möjligheter för barn och unga att uttrycka sig och vilka reella möjligheter till inflytande finns?
 • Så ger vi unga kunskaper om hur de kan påverka utvecklingen av det offentliga rummet
 • Våra sätt att försvara ungas idéer och röster i byråkratins korridorer: inför stadsplanerare, politiker och byggherrar

Kicki Hendahl, projektledare Art Kod
Marita Axelsson, verksamhetsledare, Konstfrämjandet Bergslagen

 

11:15
Hur kan det humanistiska perspektivet ges en tydligare roll i offentliga miljöer?

 • Hur kan vi arbeta med konsten som identitetsskapande kraft?
 • Metoder för att få konst att skapa socialt mervärde och bidra till förutsättningar för möten och dialog
 • Så integrerar vi den offentliga konsten i projekt från början och idéer kring hur vi kan tänka kring inbyggd konst vid nybyggnationer — exempel från Karlshamns bygge av kulturhus

Emina Kovacic, stadsarkitekt SAR/MSA, Karlshamns kommun och ledamot i Sveriges arkitekters akademi för arkitektur
 

13:00
Skapa förutsättningar för fler att komma i kontakt med konsten – offentlig konst som väcker känslor

 • Våra metoder för att lyfta äldre verk samtidigt som vi uppmärksammar verksamma konstnärer
 • Så bidrar konsthallen på sjukhuset till att miljön blir positiv, stimulerande och mänsklig för besökare, vårdtagare och personal
 • "Den fulaste tavlan" — en utställning om verk som provocerat och upprört på olika vis

Anna Åberg, konstchef, Landstinget i Värmland
 

14:05
Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst – så går du tillväga i praktiken

 • Vad ska man göra med inbyggd konst på fastigheter som ska rivas?
 • Vems ansvar är tillsynsfrågan?
 • Får man slänga konst?
 • Hur kan man anpassa eller flytta konstverk vid en eventuell privatisering eller ombyggnad?

Jenni Lindbom, konservator, Kulturmagasinet, Helsingborg
 

15:30
Så kan vi använda stadsrummet som konstmuseum

 • Exempel på spännande projekt som kombinerar konstnärliga uttryck och funktion
 • Så använder vi konsten som ett verktyg för att föra en dialog med stadens medborgare
 • Hur vi arbetar med konsten i vår kommuns budgetarbete
 • Så får vi privata aktörer att medfinansiera konst, kultur och stadsutveckling

Brian Worm Ahlquist, kultur- och fritidschef, Holbæk Kommun, Danmark
 
16:15: Konferensens första dag avslutas
 


Program 27 oktober09:00: Moderator Torun Ekstrand inleder konferensens andra dag
 
09:05
Konst händer – ett sätt att använda konst i utvecklingen av demokratin och ett öppnare samhälle

 • Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till i gestaltningsprocessen för att stärka invånarinflytande?
 • Hur kan den konstnärliga gestaltningen bidra till platser för möten och mer engagerade boendemiljöer för alla?
 • Konst händer just nu — så ser processen ut och så långt har vi kommit

Lena From, projektchef för Konst händer, Statens Konstråd
 

10:30
Utmana den konventionella konsten – Bjørvika som exempel på konsten som mötesplats i det offentliga rummet

 • Fututre Library — ett levande konstverk som gradvis växer fram under de kommande hundra åren
 • Flatbread Society — en mötesplats för konst och urbant jordbruk

Annebeate Hovind, projektledare för konst, Bjørvika Utvikling, Oslo
 

11:15
Så ökar vi intresset för den offentliga konsten och möjliggör en dialog för invånarna i staden

 • Så har den offentliga konsten utvidgats i Borås — varför, hur och med vilket resultat?
 • Hur vi ständigt för en öppen diskussion om det offentliga rummet för att öka invånares delaktighet i processen
 • Våra sätt att använda nya konstformer i det offentliga rummet, ex steet-art

Pontus Hammarén, chef för Borås Konstmuseum, Borås
 

13:00
Lagen om offentlig upphandling och tillämpning vid inköp/gestaltningsprocess i offentlig miljö

 • Upphandling med intresseanmälan
 • Direktupphandling med undantag av konstnärliga skäl
 • Direktupphandling på grund av att kontraktets värde är lågt
 • Projekttävling
 • Parallella skissuppdrag

Hampus Allerstrandh, förbundsjurist, SKL
 

14:30-16:30: Seminarium - Att köpa konst är en konst i sig
Praktiska tips, handfasta råd samt inspiration och internationella utblickar

 • Vad är ett konstprogram och hur arbetar man på bästa sätt i en konstreferensgrupp?
 • Hur kan man tänka kring urval/bedömning/skissarbete?
 • Hur möjliggör vi att konstnärer kommer in i planeringsprocessen i ett tidigt skede?
 • Hur kan du arbeta för att få gehör för den konstnärliga processen i med övriga beslutsfattare?
 • Tillfälliga eller permanenta verk?
 • Digitala, fysiskt rumsliga eller crossmediala verk?
Ragna Berlin, konstnär och arkitekt, driver Konstpool
Torun Ekstrand, konstkonsult, projektledare och curator, driver Artland
Konstnärlig gestaltning offentliga rummet web 3 (1).pdf