Julita Wójcik Johannesbergs Förskola Rödeby


Konstnär: Julita Wójcik

Titel: 200 unika fåglar och ett fågelhus

Plats: Johannesbergs förskola, Rödeby

Invigning: 7 mars 2008

Teknik: Virkade, stickade och broderade fåglar

Teknik: Hus av trä

Projektledare: Torun Ekstrand

Beställare: Karlskrona Kommun

Fåglarna är monterade på väggen i förskolans gemensamhetsrum. När sexåringarna slutar förskolan får de välja en fågel som de tar med hem och som kan flytta med dem i livet.

200 handgjorda fåglar flyttade in till Johannesbergs förskola i Rödeby i vår. De ser ut att ha flygit i ett fågelsträck och landat på en av de höga väggarna i barnens allrum. Fåglarna flyttar sedan ut med sexåringarna när de slutar förskolan för att börja skolan. Utomhus installerade Julita Wójcik också ett fågelhus/fågelbord.

 

Polska och svenska nötväckor och en och annan blåmes fyller en vägg på förskolan. Julita Wójcik har virkat, stickat och broderat fast näbb och ögon på tvåhundra fåglar. Verket är gjort till Karlskrona kommun som ett delvis permanent konstverk. När våren kommer och sexåringarna ska sluta förskolan får de välja en fågel som följer med dem hem. Några fåglar kommer alltid att stanna kvar på förskolan som barnen kan återvända till.

 

När det allt varmare klimatet gör att ”riktiga” fåglar missar de naturliga matperioderna oroar sig fågelexperter för att många fåglar kommer att försvinna och fågelsången att tystna. På Johannesbergs förskola kommer de alltid att vara inbjudna och välkomna från och med nu. Julita Wójcik. Hon har byggt en avskalad version av förskolan i trä och placerat den utanför barnens fönster mot skogen och de stora stenblocken. Här kan barnen spana in sina gäster.

 

Under några år ställde Julita Wójcik ut fågelhus utanför konstmuseer runt om Östersjön och i Ryssland. Hon byggde kopior av konstmuseer på de olika platserna i liten skala. Dessa placerades sedan utanför samma museer som fågelhus. Julita Wójcik tog bort högtidligheten i monumentala konstmuseer genom att bjuda in småfåglarna utanför till ett eget museum fullt av mat. Projektet ”Feed the bluebirds” blev ett annorlunda sätt att diskutera och avdramatisera konstmuseer.

 

I flera utställningar har hon tidgare låtit virkade och stickade fåglar av olika sorter flytta in på gallerier och museer. Det polska hantverket har inte värderats högt under det senaste decennierna. Inte heller i Sverige har det varit rumsrent att virka eller brodera på sin fritid, den spenderas helst på golfbanor och i slalombacken. Vardagens slit med att få ihop mat och andra nödvändigheter tog mycket plats under kommunismens tid och den radikala konsten var inte intresserad av vardagen under åren efter murens fall i Polen.

 

Fåglar representerar en sorts frihet – de kan när som helst lyfta från marken eller grenen och flyga iväg. När det är dags för Johannesbergs förskolas sexåringar att börja skolan får en av fåglarna flytta med dem, medan några fåglar flyttar in för att stanna och som barnen kan återkomma till. Fåglarnas hus finns alltid kvar.

 

Konsthistorien är rik på fåglar och naturskildringar i Skandinavien. I konsten kan man finna fåglar i t.ex. Bruno Liljefors målningar; i bröderna von Wrights detaljrika

akvareller och fågelplanscher eller i Öyvind Fahlströms ljudverk då han på 60-talet hämtade inspiration i hur ornitologer översatte fåglarnas läten till ord och gjorde sitt eget ljudverk utifrån detta och skapade språket ”fåglo”.

Stor uppmärksamhet i TV