Art Line - i det digitala och fysiska rummet

I det internationella konstprojektet Art Line (2010-2014)
undersökte och utmanade vi begreppet konst i det offentliga rummet. Tillsammans med konstinstitutioner, akademier, konstnärer och ett rederi från Polen, Sverige, Tyskland, Ryssland och Litauen arrangerade vi konstprojekt och seminarier där vi fokuserade på kopplingen mellan det digitala och det fysiska offentliga rummet.
Initiativtagare och projektledare Torun Ekstrand.
www.artline-southbaltic.eu 

Katalogtext
Finally, a woman on the horse! Art in the public domain

Text in the Art Line catalogue, Torun Ekstrand
http://www.artlinecatalogue.eu/event-project-art-in-public-space.html

Medverkan i referensgrupp för                 Thomas Broomées skulptur

Konstnär: Thomas Broomé
Titel: Hålla handen
Invigning: 29 maj 2009
Placering: Hellerströmska Torget, Östra Piren, Blekinge Tekniska Högskola/Karlshamn

Arkitekt: White arkitekter
Landskapsarkitekt: Marie-Louise Svensson Wickström, parkchef Karlshamns kommun
Fastighetsägare: Karlshamnsfastigheter AB
Projektledare: Annika Svenbro, Monika Larsen Dennis/Statens konstråd
Mikael Adsenius, VD Statens Konstråd, överlämnade konstverket.
Fredrik Häthén och Calle Leppäjoki, Cool Core Audio, deltar med en ljudinstallation.

Invigning i samband med Xpo 2009 Digitala Medier
Föreläsningsprogram och utställning om digitala medier,
prducerat av Torun Ekstrand


www.thomasbroome.com
www.statenskonstrad.se

Förslag till Verkö-rondellen

Förslag på konstnärer till rondell i Karlskrona kommun.
Föreläsning om konst i offentliga rum.

Karlskrona Kulturenhet och Tekniska förvaltningen, April 2007

Skisser och modellförslag lämnades in och Monica Gora fick uppdraget, men medel till uppdraget minskades av Tekniska förvaltningen och gestaltningen utfördes inte.

www.gora.se 

 

En förstudie om den offentliga konsten i Karlshamn samt ansökan till Statens Konstråd
Ett uppdrag från Karlshamns kommuns Kulturenhet 2006.

 

Vision

En vision om en samordning av insatser för samtidskonsten i Karlshamns stadsrum var början till en undersökning om den offentliga konsten som Artland utförde 2006. Karlshamns kommun hade en önskan att förändra och förnya stadsbilden så att man får en gemensam bild av dagens Karlshamn sammanfogad med dess historia. Hur hör Karlshamns småstadskaraktär samman med det centrum för upplevelseindustrin och nya medier som är en viktig del av Karlshamn? Kan man gestaltningsmässigt förena de olikartade stadsdelarna?

  

Vilja

Genom att sammanföra många viktiga aktörers visioner till ett engagerat samarbete finns potential att förändra. Tillsammans med Kulturenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kabo Karlshamnsbostäder, Blekinge Tekniska Högskola och Förvaltnings AB Östra Piren startades ett unikt samarbete för diskussion om nya former för kulturell utveckling. Såväl tjänstemän som politiker inom de olika enheterna framförde konstens möjligheter och betydelse i förändringsarbetet. I Karlshamns kommuns detaljplan finns plats för ett stadsbibliotek och konsthall på Östra Piren. Samhällsbyggnadsförvaltningens planer samt White Arkitekers ritningar och platsstudier diskuterades.

 

I förstudien beskrevs den offentliga konst som finns idag i Karlshamn, intervjuer med olika intressenter utfördes, möjliga platser i Karlshamns centrum diskuterades samt den gatusträckning som håller samman nya bostadskvarter, gågata, Stora Torget och Östra Piren vid havet. Stadens internationella historia, dess utvandrarhistoria och samtida karaktär beskrevs, liksom vilka som flyttar in här idag. Delaktighet i stadens utveckling, av både de som bott här länge och de högskolestudenter som flyttat in – hur engagerar man dem i samtal och debatt? Kan konstverk i det offentliga rummet påverka bilden och uppfattningen av staden? Var tar samhällsdiskussionen plats idag? Är det på Stortorget med plats för fysiska möten, eller kan man fundera över viktigare mötesplatser? Är det genom sociala processer det sker eller förs de mest demokratiska diskussionerna på virtuella platser?

 

Det finns en drivkraft att komplettera bilden av det gamla Karlshamn och integrera både upplevelseindustri och nya media i bilden av Karlshamn. I det arbetet inbegrips både kommun, bostadsbolag, företag och högskola. Karlshamn är en av de åtta mötesplatserna inom upplevelseindustrin i Sverige. KK-stiftelsen utsåg Karlshamn som bas för upplevelsebaserat lärande och dataspels-utveckling. Alla mötesplatserna inom upplevelseindustrin ska vara inriktade på en kreativ utveckling. Inom högskolan ges flera olika program inom Digitala Medier. Är detta ”nya” Karlshamn en del av medborgarnas medvetande och identitet?

 

Andra sätt att se staden kan vara både immateriellt och konkret: Ljudet av hav. Akustiken av klackar mot gatusten. Den sötaktiga doften från industrin vissa dagar i veckan. Den projicerade rörelsen av en figur från ett dataspel. Tystnaden ur en ljudinstallation. En interaktion mellan studenter och lunchgäster. Skuggan från de planterade trädet. Mobiltelefoner som blippar och kommunicerar. Den nästintill sagoaktiga röken ur den stora industrins skorstenar när mörkret faller. Kan man finna nya uttryckssätt mellan det fysiska rummet och det virtuella?

 

Tidigare offentliga gestaltningar

Har arbetat med offentlig konst i Norrtälje kommun tidigare, dels med inköp och placering av konst, dels med offentliga verk. Initierade ett samarbete med Statens Konstråd, Tekniska Nämnden och Rodengymnasiet för en omvandling av utomhusmiljön på Rodengymnasiet. Konstnären Anders Jansson fick uppdraget och skapade skulpturen Paret i patinerad brons.

Kjell Strandqvist var projektledare.

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.