Mare Balticum Ett Soniskt Porträtt av Östersjön Åsa Stjerna
Kulturcentrum Ronneby


Konsthallen/Kulturcentrum Ronneby, Sweden 17 september – 6 november 2016

Mare Balticum är en konstnärlig gestaltning av Östersjöns soniska undervattenslandskap. Mare Balticum utgår från ljudinspelningar från ett vetenskapligt forskningsporträtt som mellan 2014-2015 mätte mänskligt genererat ljud i Östersjön. Genom trettioåtta undervattensmikrofoner på trettioåtta olika platser i Östersjön spelades ljud in exakt samma tid varje timme och varje dag under ett års tid. I Mare Balticum har Åsa Stjerna använt inspelningar från några av dessa platser och skapat ett konstnärligt synkroniserat ljudporträtt av Östersjön så som det framträdde under några tidpunkter under ett år. Uppfört i Norra konsthallen representerar varje högtalare en specifik plats i Östersjön där ljudupptagningar gjorts I installationen tonar platser in och ut i varandra och skapar sammantagna en geografisk koreografi som bjuder in besökaren att vandra från plats till plats.

Installationen Mare Balticum visas samtidigt på andra sidan Östersjön,
Kumu Art Museum i Tallinn 9 september - 30 oktober 2016.

Mare Balticum av Åsa Stjerna
Curator: Torun Ekstrand
Mare Balticum är en del av det vetenskapliga projektet BIAS; EU LIFE+ project Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape
Scientific coordinator BIAS: Peter Sigray
Technical concept: Manfred Fox
Software programming: Andre Bartetzki

www.
www.asastjerna.se
https://biasproject.wordpress.com
www.ronneby.se/uppleva-gora/kultur/konst/utstallningar/Seminarium om ljud och lyssnande
Invigningsprogram 17 september


Välkommen på invigning och seminarium lördag 17 september kl.13:00 - 15:30

Torun Ekstrand, curator, inleder med tankar kring installationerna och om samarbeten kring Östersjön.

Åsa Stjerna berättar om installationen Mare Balticum.

Peter Sigray, projektledare för det vetenskapliga forskningsprojektet Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape (BIAS) som ligger till grund för Mare Balticum, berättar bl.a. om de verktyg de utvecklat för att reglera de ljud vi människor skapar under vattenytan och som stör djurlivet.

Anton Krohn och Daniel Peterson berättar om Temporary Island som invigs samtidig i södra konsthallen. Temporary Islands visades i mindre skala för Think Tank Transbaltic, konstinstitutioner och akademier i alla Östersjöländerna. Därefter visades installationen på Baltic Sea Cultural Centre i Gdansk/Johanneskatedralen, som en del av Östersjökulturseminariet arrangerat av Council of the Baltic Sea States. I somras visades Temporary Islands på Rauma Biennale Balticum i Finland.Lyssnare - Magnus Haglund berättar


17 september kl. 14:00 - 15:30
Magnus Haglund föreläser om ljud och lyssnande utifrån sin nyutgivna bok Lyssnare
 som handlar om det som äger rum när ljud och konst förs samman och beskriver den ljudande konstens historia från Marcel Duchamp till Christina Kubisch, från John Cage till My Bloody Valentine men den handlar också om hur ljudskapandet öppnar sig mot verklighetens buller och drömska efterklanger, allt det som låter i våra liv och det som skulle kunna låta. Boken är en replik på Ulf Lindes essä “Spejare” från 1960, och använder sig av leken som ett sätt att befria lyssnandet.

Magnus Haglund är författare och kulturskribent, bosatt i Göteborg. Han har tidigare publicerat böckerna “Den nakna staden”, “Åke Hodell” och antologin “Musikens frihet och begränsning".


Ljudskolan i Siggalycke
håller i en Ljudworkshop
2 november 2016


2 november kl.14:00 - 17:00 eller 18:00 - 21:00 på Kulturcentrum i Ronneby

Vill du lära dig att spela in och klippa dina egna ljud och sända dem i vår radio?
Hur låter de olika materialen som omger oss om man lyssnar på dem?

Med hjälp av kontaktmikrofoner, en hemgjord radiosändare och transistorradio undersäker vi radiovågor, inspelningstekniker och olika sätt att lyssna.

Ljudskolan i Siggalycke gästspelar med en ljudworkshop.
Ljudskolan är ett kollektivt experimenterande med ljud och skola. Varje år samlas 50 konstnärer, musiker och andra intresserade i den gamla skolan i Siggalycke i Småland för gemensam workshop och för att utforska ljud. Nu kommer Ljudskolan till Kulturcentrum för att arbeta med unga och vuxna.

Gratis att delta, men en anmälan behövs. All kontaktinformation finner du här:
http://www.ronneby.se/sv/uppleva-gora/nyheter-kultur/ljudworkshop/

https://ljudskolan.tumblr.comMare Balticum e-post.pdf
Inbjudan till Ljudlandskapet Östersjön 2.pdf
Ljudworkshop.pdf