Klara Kristalova
Labyrint med hare och räv

Labyrint av olika växter i varierande höjd och utseende
Bronsskulpturer placerade på en sten i labyrintens inreLabyrint med hare och räv av Klara Kristalova

Olika växter i varierande höjd och utseende är planterade som en stor och osymmetrisk labyrint på en förskolas innergård. På den stora stenen i labyrintens hjärta kan man se hitta två bronsskulpturer. De båda karaktärerna tar formerna av en hare och en räv som skakar tass. Vi kan fundera över vilken överenskommelse de båda just gjort. Verket har en fantasieggande fond genom närheten till den täta granskogen.  

Växterna kittlar känsel, hörsel, doft och smak hos barnen. Pil, vintergrön liguster, blåbär, vinbär, skogssalvia, syrenhortensia, stjärnflocka, höstsolros, lammöron och humle är några av växterna. Barnen har också en egen del av labyrinten att plantera på. Den konstnärliga gestaltningen skapar plats för lek, sagor och rörelse, men också omvårdnad av växter och stunder av provsmakning.

Labyrinter är magiska platser som omtalats i många berättelser. Det finns oftast irrgångar eller vägskäl där vägvalet kan innebära att man går vilse. I Kristalovas labyrint är genomsiktligheten och överblicken en del av verket. Ur spelens värld kan man komma att tänka på det klassiska labyrintspelet i trä med en kula som ska balanseras, eller andra sällskapsspel eller dataspel.

Barnen välkomnas in ett verk gjort för platsen, och som blir en del av platsens själ - genius loci.  

Torun Ekstrand

Labyrinten 


Labyrinter är spännande. De har funnits så länge som man vet att människan har ritat och fantiserat. Det finns bilder av labyrinter från antika Egypten och Grekland. I  Sverige gjorde man stora stenlabyrinter under bronsåldern. En sådan finns utlagd på Skansen i Stockholm. Många dataspel bygger på labyrinter som man skall lösa och komma igenom.

Labyrinten handlar om en svårighet som man måste ta sig igenom. I slutet står ofta ett monster, en boss: minotauren. Men det finns också andra labyrinter där det står ett ungt träd eller en blomma i mitten som känns mer som en belöning för att man gått längst in. Man kan tänka på känslan av att hitta bär när man gått länge i skogen, eller utsikten från toppen på klätterställningen.

Skulpturen  på stenen i labyrintens hjärtpunkt ska ge en känsla av en liten skatt.

Klara Kristalova


Fotografier från invigningen i november 2008, därefter i september 2009. 

Växtlista till Spjutsbygds Labyrint

Astrantia major ’Rubra’ – Stjärnflocka – Den står länge om man plockar in den i vas, men passar även att torka.

Astrantia major – Stjärnflocka ljusrosa – samma som ovan.
Echinacea purpurea ’Magnus’Röd Solhatt – används som naturläkemedel för lindring av förkylning

Echinacea purpurea ’Alba’ Vit Solhatt

Fragaria ananassa ’Senga Sengana’ – Jordgubbar – medeltidig sort och den mest kända jordgubben, som ger massor av bär och smakar fantastiskt. Vid all form av konservering behåller de fasta bären både färg och form. Behagligt frisk smak.

Fragaria ananassa ’Bounty’ – Jordgubbar – är en ganska sen sort med rätt små, men mycket söta och aromatiska bär. Har en fast yta och saftigt innanmäte.

Fragaria ananassa ’Korona’ – Jordgubbar – en medeltidig sort med stora, konformade, smakliga och ringa syrliga bär. Bladverket kan angripas av mjöldagg. Bären passar bra för djupfrysning.

Helianthus ’Lemon Queen’ – Höstsolros – blommar från augusti fram til hösten!

Helianthus rigidus ’Miss Mellish’ – Höstsolros

Humulus lupulus – Humle – kan växa 8 tum per dygn! Humle odlades redan av greker och romare framförallt som grönsak. De späda skotten kan ätas som sparris. Här i Sverige har den odlats sedan 1200-talet i Sverige och använts till ölframkallning, dock enbart honplantorna, hanplantorna förbjöds då de bidrog till att honplantorna utvecklade frukt och därför gav sämre skörd. Humlekottar har lugnande och rogivande effekt och stoppades därför förr i örngottet.

Hydrangea paniculata ’Grandiflora’ – Syrénhortensia

Lavandula angustifolia ’Hidcote Blue’ – Lavendel – plocka blommorna när de just ska slå ut och torka dem, använd de sedan till doftpåsar och potpurrier. Förr hängde man in påsarna i garderoben för att slippa mal som skyr lavendeldoft.

Ligustrum vulgare ’Liga’ – Vintergrön liguster 

Miscanthus sinensis ’Ferner Osten’ – Japanskt gräs 

Miscanthus sinensis ’Zebrainus’ – Zebragräs


Ribes rubrum ’Stanza’ - Röda vinbär – lämpar sig väl att frysa in. Te av torkade vinbär befordrar matsmältningen.

Ribes uva-crispa ’Invicta’ – Krusbär
Rosa helenae ’Lykkefund’ – Honungsros (klättrande) Salix purpurea ’Nana’ – Dvärgrödvide (pil)

Salvia nemorosa ’Ostfriesland’ – Stäppsalvia – skärgärna ner stäppsalvian nästan till marken efter den första omgången blommor på sommaren. Då får du ny frisk grönska och en ny blom-ning på eftersommaren.

Salvia nemorosa ’Caradonna’ – Stäppsalvia – samma som ovan.

Spiraea x vanhouttei – Bukettspirea

Stachys byzantina ’Silver carpet’ – Lammöron – denna sorten bildar en silvergrå matta och ska egentligen inte blomma, skulle den skjuta blomstänglar kan dessa klippas bort för att gynna utbredningen, detta väljer man själv.

Vaccinium corymbosum ’Sunshine’ – Amerikanskt blåbär – kommer från Nordamerika och är en ljungväxt, och bör inte förväxlas med vårt svenska (europeiska) blåbär som är ett ris. Bären färgar inte av sig på samma sätt som det europeiska. Bären kommer på fjolårsskotten. Däggdjur gillar blåbär och det kan vara svårt att få ha dem ifred. Till och med hundar äter av bären.


Klara Kristalova ville använda mycket vintergrön liguster för att den håller formen året om; pil runt kärnan i labyrinten för att dölja den och för att det susar. Litet prärieparti, syrenhortensia och brudspirea för att få variation och blomning. Kryddörter för doften och blommorna. Humle till entrén för att skapa en vild sagokänsla. Lammöron för lenheten. Labyrinten ska vara öppen och överblickbar. 

Lotta Persson på Blekinge Trädgårdskultur planterade alla växter och skrev en årstidsbaserad skötsel- och skördeplan för labyrintens växter. Den börjar med januari när labyrinten sover, schhh...kan ni höra den? 
Vinterfotografier från mars 2023

Labyrint med hare och räv

Bronsskulpturer på stenVäxter, se lista ovan
Spjutsbygds förskola
Karlskrona kommun
Installation 2008
Konstprojektledare/konstkonsult Torun Ekstrand, Artland Foto till vänster: Klara Kristalova på besök inför skissarbetet.

Alla fotografier på sidan är tagna av Torun Ekstrand, Artland 

Labyrinth with hare and fox

Plants of varying height and appearance are planted as a large and asymmetrical labyrinth in the courtyard of a preschool. On the large stone in the heart of the labyrinth you will find a treasure in the form of two bronze sculptures. Both characters take the forms of a hare and a fox shaking paw. We can wonder about what agreement they both just made. The work has an imagination-provoking background due to its proximity to the dense spruce forest.

The plants tickle the children's sense of touch, hearing, smell and taste. Willow, evergreen privet, blueberries, currants, sage, lilac hydrangea, star cluster, autumn sunflower, lamb's ears and hops are some of the plants. The children also have their own part of the maze to plant on. The art work creates a space for play, stories and movement, but also possibilities to care for plants and moments of tasting.

Labyrinths are magical places mentioned in various stories. There are detours or crossroads where you can get lost. In Kristalova's labyrinth, transparency and overview is part of the work. The children are welcomed into a work made for the place, and the soul of the place - the genius loci - is here.

Labyrinths have existed for as long as people have known to draw and fantasize. They existed in ancient Egypt and Greece, or already during the Bronze Age in Sweden. In the world of games, one might think of the classic wooden maze game with a ball to be balanced, or other party games or computer games.