Maria Friberg 

Rörd av livet 

Glasfasad och videoverk


Maria Fribergs konstnärliga gestaltning ”Rörd av livet” lyser upp Hammarbygårdens särskilda boende i Jämjö, Karlskrona. Platsen för konsten är den nya entrén som vetter mot gång- och cykelstråk, björkdungen och dalen.
 
Den glasade fasaden gestaltas med fyra fotografier där en keramisk färg bränts in och integrerats i glasen så att konstverket kan bevara sin färg i all evig tid. På entréväggen inomhus finns ett konstverk i ständig rörelse. Videoverket Matador är innehålls- och formmässigt kopplat till fotografierna och är som en målning, fastän i ständig rörelse.
 
Drömmar, längtan, frihetskänsla och hopp är centralt i Maria Fribergs verk. Något som både gammal som ung, boende och besökare, kan identifiera sig med. Konstverken skapar en meditativ atmosfär och stämning i det nya entrérummet, både för de som rör sig förbi på gångvägen och för de som sitter och samtalar och dricker kaffe här.
 
Genom att använda glasfönstren kan konstverket synas på långt håll utifrån även för de som inte besöker boendet, och väl inomhus blir det en spännande och annorlunda upplevelse av rummet. I konstverket samspelar inre och yttre processer och detta återspeglas fint i den växelverkan mellan inomhus- och utomhusmiljö som skapas.
 
Det långa fönsterpartiet bildar en berättelse tillsammans med videoverket inomhus. Det blir en omväxling från vardagen och tar bort känslan av institution och sjukdom. Maria Friberg målar med kameran, med färg, form, komposition, rörelse och ljus.
 
Maria Friberg skriver att det blir ”En plats för samtal där foton och video öppnar till dialog om nya och gamla drömmar i fantasin eller i verkligheten. Konstverket titel är rörd av livet, jag vill att verket ska förmedla livsglädje och en frihetskänsla.”
 
Verket öppnar upp för existentiella samtal om livet, om frihet och motstånd, i det stora eller lilla. Det kan handla om naturen och om människans utsatthet, om vatten som i sig symboliserar grunden till allt liv, och om vatten som är något som förenar alla.
 
En dansare rör sig i en vattenvirvel. Han låter sig följa med, eller arbetar emot vattnets rörelser. Han låter sig fångas av virveln, omfamnar den, kontrolleras av den eller slungas ut. Han flyger och han faller. Lek och allvar i samma ögonblick. Konstverket rymmer dramatik och poesi, skörhet och styrka, precis som livet självt.
 
Den konstnärliga gestaltningen ”Rörd av livet” berör och stimulerar till samtal om tillvaron. Verket stämmer väl i Hammarbygårdens profil med kultur, välbefinnande och hälsa - det salutogena boendet.
 
Konstverket genomförs i AB Karlskronahems regi som en del av om- och nybyggnationen av Hammarbygårdens särskilda boende i Jämjö. Hammarbygården drivs av Karlskrona kommun. En konstreferensgrupp har tillsammans arbetat för utvecklingen av den konstnärliga gestaltningen.
 

Matador, video, Maria Friberg i samarbete med Ulf Samuelsson

Konstnär: Maria Friberg
Verkstitel glasfönster: Rörd av livet
Teknik: 4 glasfönster inmonterade i fasaden, 10 meter 
Verkstitel video: Matador, utförd i samarbete med Ulf Samuelsson
Teknik: videoverk på platt-TV
Placering: Den nya entrén till Hammarbygården i Jämjö, Karlskrona
Färdigställt: Januari 2017
Beställare: Karlskronahem AB
Konstverket tillhör Karlskrona kommun
Konstkonsult: Torun Ekstrand, Artland


Videoverket installeras av Maria Fribeg och Ulf SamuelssonSkissarbete, förberedelser och pressfotografering i JämjöHammarbygården före omvandlingen  2015Presentation av skissen under Maria Fribergs utställning på Karlskrona konsthallBesök vid verket Alongside us på Barnängsgatan i Stockholm


Rörd av Livet, Maria Friberg
Material: glasfönster
Installerade 2017