Crossmedia Digital Culture and Communication

The programme Digital Culture and Communication
Course manager, Bachelor degree exam, January - June 2015
Blekinge Institute of Technology, Karlskrona


Lecturer at Spatial Planning and Digital Culture 2011-2012


Programmet Crossmedia och upplevelseproduktion

Föreläsare och programansvarig

Blekinge Tekniska Högskola, Karlshamn

 

Crossmedia och upplevelseproduktion

Crossmedia och upplevelseproduktion var ett program för utbildning av projektledare eller producenter med inriktning mot crossmedial idéutveckling och kreativ produktion inom upplevelse-, medieindustri och kultur.

Grundkonceptet var att besökare på olika utställningar, evenemang, mässor, seminarier, konferenser och festivaler inte längre nöjer sig med att koppla av och att låta sig roas. De vill också aktivt delta, utvecklas och lära sig nya saker samtidigt som de blir berörda känslomässigt och intellektuellt.

 

Studenterna utvecklade koncept för flera medieformer integrerat och interaktivt – crossmedialt. De arbetade både i det fysiska och virtuella rummet.

Programmets grundläggande idé var att lära ut hur man analyserar, initierar, utvecklar och producerar projekt från idé till färdig produktion; att projektplanera, presentera koncept, hålla i budget, finansiering och deadlines samt lösa praktiska problem.

 

Målet var att lära sig producera och omsätta egna och andras visioner inom upplevelseindustrin samt hur man gestaltar idéer inom olika kulturformer från ax till limpa.

Under olika kursmoment lärde studenterna sig att visualisera och presentera idéer med hjälp av olika verktyg. Förutom grundläggande kunskaper i webb, video, ljud och grafik var sax, hammare, tal, och skrift viktiga verktyg.

 

Studenterna arbetade med skarpa projekt inom samhälle, kultur och upplevelseindustri och samarbetade med nätverk av olika kompetenser inom- och utanför högskolan.

De lärde sig vikten av att söka stöd i ditt tänkande i aktuell forskning liksom grundläggande projektorganisation och ekonomi.

Studenterna fick erfarenhet av och kunskap om arbetsmarknaden genom studier, övningar och projekt mot uppdragsgivare och de träffade företrädare för olika yrkesgrupper inom samhälle, kultur- och upplevelseindustri. Till upplevelseindustrin räknas turism, arkitektur, design, konst, musik, film, foto, litteratur, museiverksamhet, mode, måltid, spel, scenkonst, evenemang och festival.


Kurser:

Introduktion till upplevelseindustrin

Gestaltning i digitala medier och fysiska rum

Crossmedialt berättande

Digital storytelling

Konceptarbete och tillämpad produktion

Dåtida, samtida och framtida upplevelseproduktion

Projektorganisation, marknadsföring och ekonomi

Praktikbaserade uppdrag och övningar

Skarpa projekt mot externa uppdragsgivare

Fördjupningskurs

Kandidatarbete


Programmet gavs 2005-09. bth.se


Programmet Literature, culture and digital media- Kursansvarig
Engelskspråkigt program
Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

 

Arbetade på programmet Literature, Culture and Digital Media och var särskilt kursansvarig för kursen Media, Form och Design, på Blekinge Tekniska Högskola 2007-09.
Deltog också som extern kommentator under studentpresentationer och som föreläsare om samtida konst projekt 2005 - 2010. Därefter träffade jag studenter som projektledare för Art Line i olika samarbetsprojekt.

Arbetade i programrådet för Literature, culture and digital media.

 

Litteratur, kultur och digitala medier var ett humaniorabaserat tvärvetenskapligt program som fokuserade på skärningspunkterna mellan litteratur, konst, kultur och medier i samband med den tekniska utvecklingen. Grundutbildningen gavs helt på engelska. Kandidatexamen.

 (Short In English)


Lecturer and program manager

Crossmedia and experience production
Blekinge Institute of Technology

I worked as program manager at Blekinge Institute of Technology at the programme ”Crossmedia and Experience Production”. The programme educated project leaders and producers concentrating on concept development and creative production in the cultural industries. The programme was given 2005-2009.

 

Crossmedia consisted of everything from event production to digital production. The students worked with a mixture of virtual and physical places. How to initiate, develop and produce crossmedia projects from concept to finished production was the core of the program. They studied project organisation, storytelling, content management, digital tools and more.

The students worked with projects in the social, cultural and entertainment industry, with networks of different skills inside and outside the university.
 

The mobility and combination of different media and the displacement towards interactivity and creation are strong factors in productions in the creative industries today.


Literature, culture and digital media
Blekinge Institute of Technology

Worked as a lecturer/course responsible for the course “Media, Form and Design” on how to give form to ideas, 2007-09, for the international program Literature, culture and digital media at BTH in Karlskrona.

Literature, Culture, and Digital Media is a humanities-based interdisciplinary program that focuses on the intersections of literature, the arts, culture, and media in the context of technological change. Taught entirely in English, the undergraduate program offers a Bachelor’s Degree in English with a minor in Digital Media and prepares students for a wide-range of professional and academic interests.