Föreläsningar och seminarier

For English scroll down
 

 • Att driva konstprojekt tillsammans med konst- och kulturinstitutioner och i Östersjöländerna.
 • Presentation av de internationella utställningar som producerats i Artland, t.ex. Make a Change, Tales from the forest, Safe, Madonna, Neighbours och Sy ihop.
 • Att producera konstprojekt på en passagerarfärja i trafik mellan Sverige och Polen
 • Att arbeta med konst och digitala tekniker – och crossmedia
 • Att arbeta som konstkonsult med offentliga gestaltningar.
 • Offentlig konst, vad kan det vara?
 • Offentlig konst i verkliga och digitala rum.

Curator och projektledare på Artland sedan 2002.
Arbetar som konstkonsult vid offentliga konstgestaltningar samt som frilansande curator inom samtidskonst.
Organiserar också seminarier och konferenser och har ett stort nätverk av samarbetspartners.
 
Torun Ekstrand initierade och var projektledare för Art Line, ett fyrårigt projekt mellan konstinstitutioner, museum, akademi och ett färjerederi i Östersjöområdet. Samarbetet inbegrep 14 institutioner i fem länder, Polen, Ryssland, Litauen, Tyskland och Sverige. Idag fortsätter arbetet med att skapa ett nytt samarbete mellan alla 10 länderna runt Östersjön, inklusive Ryssland och Vitryssland. Think Tank Transbaltic handlar om stads- och samhällsutveckling med konstnärliga praktiker som bas.
 
För mera information läs under Exhibitions/Utställningar; Public Art Commissions/Konst i offentliga rum; Projects/Projekt och Lectures/Föreläsningar samt på nedanstående sidor:
LinkedIn: https://se.linkedin.com/in/torun-ekstrand-926ab95
http://www.artline-southbaltic.eu
http://www.artlinecatalogue.eu  
http://www.thinktanktransbalticpilot.blogspot.com

Lectures and seminars


 • To curate and run art projects in collaboration with art- and cultural institutions based in countries around the Baltic Sea.
 • Presentation of the international exhibitions produced by Artland, eg. Make a Change, Tales from the forest, Safe, Madonna, Neighbours and Sewing together.
 • To produce art projects on a passenger ferry in traffic between Poland and Sweden
 • To work with art and digital media – and crossmedia
 • To work as an art consultant with public art commissions
 • Public art, what can it be?
 • Public art in real and digital space


Curator and project manager at Artland since 2002.
Works as an art consultant in public art commissions as well as freelance curator within contemporary art.
Also organizes seminars and conferences and have a large network of collaborative partners.
 
Torun Ekstrand initiated and was the project manager for Art Line, a four-year project between art institutions, museums, academia and ferry companies in the Baltic region. The cooperation included 14 institutions in five countries, Poland, Russia, Lithuania, Germany and Sweden.
Today, the work of creating a new partnership between harbor cities in 10 countries around the Baltic Sea, including Russia and Belarus. Think Tank Transbaltic will be focused on city- and societal development with artistic practices as a base.
 
 
LinkedIn: https://se.linkedin.com/in/torun-ekstrand-926ab95
http://www.artline-southbaltic.eu
http://www.artlinecatalogue.eu  
http://www.thinktanktransbalticpilot.blogspot.com