Nina Bang

Samklang - Consonance

Nina Bang

Samklang - Consonance 

Tekniker: Digitalt print på glas och front övertak samt borstad aluminium

Placeringar: Entrépartier, glasfasader, front övertak, glaspartier i korridorer, trapphus och väntrum

Plats: Björken 1, Emmaboda

Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar län

År: 2019

Konstkonsult: Torun Ekstrand, Artland

Samklang är ett begrepp man brukar använda inom musiken - en musikalisk samklang. I bildkonst används ordet klang om färgernas samspel – om en intressant harmoni.

”Musik ger själ till universum, den ger sinnet vingar, fantasin flykt, allvaret charm.” sade filosofen Platon.

Detsamma kan sägas om konsten. 

Konst, färg, ljus och musik påverkar våra hjärnor. Våra sinnen och vår fantasi väcks och reagerar.


Samklang är titeln på Nina Bangs konstnärliga gestaltning, Den konstnärliga gestaltningen består av många delar på olika platser utomhus och inomhus. Konsten är integrerad i byggnaden genom tryck på glaspartier i de båda entréerna, på fronterna till entrétaken och på glaspartierna längst ut i korridorerna. Konsten finns i väntrum och trapphus och där är materialet borstad sammetsmjuk matt aluminium. Konstverket skapar en helhet genom alla sina samspelande. Konsten ger huset en sammanhållande kraft och rytm genom de återkommande färgerna och de specifika formerna. Byggnaden vibrerar. Att färger och former kopplas samman i verket främjar sambanden mellan de olika verksamheterna på Hälsocentralen. Det uppstår en musikalisk samklang som också blir en metafor för verksamheten.

Den konstnärliga gestaltningen fungerar lyhört med arkitektur och färgskalor både på fasad och i inomhusmiljön. Nina Bangs konstnärliga gestaltning blir en del av en hälsofrämjande miljö genom utforskande av människans förhållande till färger och hur de påverkar oss.  

De byggnadsanknutna glaspartierna kommer att vara föränderliga genom att uttryck och intensitet skiftar beroende på årstider, tid på dagen och hur besökarna rör sig utanför och i lokalerna. Verken kan ses på långa avstånd, eller alldeles nära. Färgerna kan genom ljuset spegla sig på väggar och golv, eller på de människor som rör sig förbi.

Samklang visar på olika riktningar och rumsligheter. Verken blir som en del av besökare i väntan eller i rörelse. Formerna arbetar tillsammans med arkitekturen och som kontrast till den när de illusoriskt spränger dess gränser. Nina Bangs verk i huvudentrén skapar en välkomnande rörelse in mot byggnaden för besökare.

De borstade aluminiumpartierna inomhus förstärker färgerna i glaspartierna och deras mjuka sammetslena färger och materialitet skapar en inbjudande atmosfär. Partierna bär ljuset utifrån med sig till inomhusmiljön och de skiftar i färg när besökaren betraktar dem från olika håll.

Kopplingen till Glasriket sker dels genom att det är en konstnärlig gestaltning till glaspartierna, dels i valet av prisman som form som möter upp redan i entrémiljön. När ljuset bryts genom en prisma uppstår en slags magi där många färger samspelar. spektralfärgerna rött, orange, gult, grönt, blått, indigo, violett kan upptäckas i Nina Bangs konstnärliga gestaltning.

Samklang alstrar energi och atmosfär genom färg och form redan utanför byggnaden, och i de immateriella speglingar som uppstår på golv- och väggytor inomhus när ljuset faller in. En rytm uppstår som ger byggnaden sitt eget kraftfält.

Den konstnärliga gestaltningen förhåller sig till människans storlek och gör att besökare får en fysisk upplevelse när man rör sig förbi eller ser olika delar på avstånd.


Torun Ekstrand, 2019

Fotografier, Torun Ekstrand 


Prisman och ljuset

”Prisman är en liten bit av glas som de flesta känner till och har hållit i sina händer, kikat igenom och blivit fascinerade av de optiska fenomenen som uppstår. Prisman visar oss en koppling mellan ljuset och färgerna och visar samtidigt en helhet. Jag tror att prisman är en metafor för en hel kropp”. Nina Bang

När ljuset bryts genom en prisma uppstår en slags magi där sju färger samspelar. Prisman bryter ned ljuset till spektralfärgerna (rött, orange, gult, grönt, blått, indigo, violett) – och dessa kan vi upptäcka i konstverket. Konstnären har tolkat både ljusets brytningar och färgernas spel genom prisman i olika vinklar och perspektiv.


Goethes färglära

Rött, gult och orange är aktiva färger skrev Johann Wolfgang von Goethe i sin skrift ”Till Färgläran” (1810) och de kan stå för rörligt eller livligt tänkande. Grönt upplevs bl.a. som rogivande och drömmande, blått som upplyftande och betraktande, medan violett är längtansfullt skådande.

Konstnären Vasilij Kandinsky skrev "Om det andliga i konsten" (1910) ”om den inre klang som färger och färgkombinationer kan väcka i själens djup”. (Hilma af Klint)

Nedan, skisser av Nina Bang. 

Samklang/Consonance by Nina Bang

 

This metaphor from the world of music is often used for good social relationships, collaboration and holistic thinking. The relationship between a part of something and a whole. These are important features in Björken where many functions and people share space and work. You find the art in Björken in several places in the building, but you should be experiencing the art as one (unit). The same way as people in treatment also want to be seen. In visual art, the word sound is used about the interaction of colours. In "Samklang", I have emphasized harmonious colours in their entirety, while the full range of colours of light are found in details you find when getting close.

The Prism as object and subject
I wanted to add the colours of daylight to Björken. I worked based on studies of a 5-cornered prism that is part of Goethe's Colour theory. The prism is a small piece of glass that most people know, have held in their hands, looked through and turned around with fascination for the optical phenomena that arise. The prism shows us a comprehensive and detailed connection between the light and the colours and at the same time demonstrates this. I think the prism is a metaphor for a whole body. The pentagonal prism is a player in all parts of SAMKLANG. The same motif from multiple angles creates unity. Recognition reinforces an overall experience.

Nina Bang
Read more on her website https://ninabang.com/commissions/article.php?id=98