Samklang Nina Bang


Teknik: digital print på glaspartier samt fronter på övertak.
Placeringar: entrépartier, samt glaspartier i alla korridorer.
Inomhus: borstad aluminium
Placeringar: trapphus, entrérum och väntrum

Konstnärlig gestaltning till Björken 1, Emmaboda hälsocentral
Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar län
Invigning 2019
Konstkonsult: Torun Ekstrand

Ur Nina Bangs skissbeskrivning:
SAMKLANG
Denne metaforen fra musikkens verden brukes ofte om gode sosiale relasjoner, samarbeid og helhetstenkning. Forholdet mellom del og helhet. Viktige egenskaper i Björken hvor mange funksjoner og mennesker deler plass og arbeidsplass. Kunsten i Björken er plassert på flere steder men skal oppleves som en helhet, slik mennesker i behandling også ønsker å bli sett.
I billedkunsten brukes ordet klang om fargenes samspill, en interessant harmoni. I mitt forslag har jeg lagt vekt på harmoniske og relativt lugne farger i helheten, mens hele spekteret av lysets farger er med i detaljer man kan oppsøke på nært hold .
Prismet som objekt og subjekt
Jeg ville tilføre Björken dagslysets farger, og har jobbet med utgangspunkt i studier av et 5-kantet prisme som er en del av min mappe med Goethes Fargelære.
Prismet er en liten glassbit de fleste kjenner, har holdt i hånden, kikket igjennom og snudd på med fascinasjon for de optiske fenomenene som oppstår. Prismet viser oss en omfattende og detaljert sammenheng mellom lyset og fargene og påviser samtidig en helhet. Jeg tenker at prismet er en metafor for en hel kropp
Det femkantede prismet er aktør i alle deler av SAMKLANG. Samme motiv fra flere vinkler skaper helhet. Replikkene er derivert fra bildene i fasaden. Gjenkjennelse forsterker en helhetsopplevelse. I dagslys oppstår en rik strøm av farger og refleksjoner. Jeg har tolket lysets farger og brytninger i en serie hvor prismet ses fra forskjellige vinkler. I replikker inne vises prismets detaljer. Sirkelen, et bilde på lyskilden, er med som element for å myke opp formene, og samtidig skape rom og variasjon i fargene .