Peptalk is all you need                                              

Performancefestival 

Karlskrona och Ronneby

24-25 augusti 2007 

Pep-talk is all you need visade nyskapande performance på gator och torg. Med rötter i olika kulturformer som dans, bildkonst, spoken word, ljudkonst och teater är performance en kulturform som kan gestalta och ta spjärn i platsen och publiken. Världsarvsstaden Karlskrona och parkernas stad Ronneby är med- och motspelare till en rad performancekonstnärer med många olika uttryck. Performance inbegriper allt från intensitet, farligt kaos och utlevande till sublima eller minimalistiska moment. 

Mariola Brillowska, Germany

Grand Prix d’Amour - Porn-Karaoke
Trash-queen Mariola Brillowska invites the audience to wild animation, live music, performative slapstick and puppet-theatre make this weird horror-play a scary but entertaining anti-theatre. Mariola Brillowska - anti-diva of animation and taboo-exploding performance.                                                                                  

Angelika Fojtuch, Poland

”I am looking for this person”

 

NonGrata, Estland

Estonian History Lesson, and more

Al Paldrok and group

Fredrik Gunve och Framtidskonsten.

“Take part in a global tree climbing dress up party”

Framtidskonsten

The office

Aktioner

Kajsa G Eriksson

Transformer

Performance/Kostym

Kajsa G Eriksson tar farväl av alla som är på väg ut i världen i performanceverket Transformer.

Sara Lännerström

Social ljusskulptur, utanför Konserthusteatern 23.00

Hampus Pettersson

Luktgrafitti

Augusto Sergio, Sverige/Brasilien

Naubod Ondestan

Pontus H V Gunve

PHVG´ great wall of music

Goodiepal

Kristian Vester, Danmark/Färöarna/England

Pär Thörn

Transformationer av Bertold Brecht.

Koncept- och performancekonstnär, författare.

Henrik Hedinge

Måleri med centrumtåget.

Voks 

Danmark

 

Alvars Orkester

 

Henrik Stenberg

Musica Pneumatica

The Massma Crew

Mr.Perfect

Sebastian Franzén

En halv kokt i folie

Joel Brindefalk

Morphonic Cell #1

Ljudinstallation utanför Konserthusteatern

Helena Larsson

Installation i Karlskronas nya konsthall

Filmvisningar

Anastasia Ax

Ink-performance

Angelika Fojtuch

Ett urval filmer, bl.a.

"Do domu!" (Go home!), 2006 (0:7), video documentation;

"Slady wiernosci" (Tracks of faith), 2005, (0:6), video documentation, performance with BBB Johannes Deimling;

 "Niewola" (captivity), 2006, (0:11), video documentation, performance with BBB Johannes Deimling;

 "Genesis", 2006, (0:20), video documentation, performance with BBB Johannes Deimling

 

Henrik Hedinge presenterar performancefilm av Lakkra och Dark Actions, Colombia respektive Dominikanska Republiken.

 

Daniel Rozenhall, The suffering of saws 

Varför?

Pep-talk vill helt enkelt visa nyskapande performance på gator och torg. Hur kan man minska trösklarna mellan vardagligt liv och konst? Hur kan man överraska människor på språng i vardagen eller under semestern?

 

Performance ger tillfällen till både planerade och spontana möten med publiken, som ibland också blir en lika viktig del av föreställningen som konstnärerna själva. Konstformen performance inbegriper allt från intensitet, farligt kaos och utlevande till sublima eller minimalistiska moment. Med sina rötter i olika kulturformer som dans, bildkonst och teater är performance en kulturform som skulle kunna gestalta och ta spjärn i det gamla och nya Karlskrona, och Ronneby - både genom innehåll, utformning och teknik.

 

Pep-talk                                                                                                                              

Festivalens titel ger ny energi till idéer om inspirerande pep-talk, som oftare används i sport och ledarskapssammanhang än inom kultur. ”Pep-talk is all you need” arbetar också med Det okända och Maximalism. Det är en möjlighet att arbeta med nya idéer och pröva det som inte färdigformulerat – med i full fart. Vad som saknas är bara lite pep-talk!

Historia är alltid på tio-i-topp-listan i de flesta kultursammanhang i Blekinge. Under en kort helg blir det aktuella happenings mitt i historien och nya berättelser kan ta fart.

 

Performance-workshops under våren                                                                                                                     Massmas multimediaverkstad arrangerade workshops i performance en gång i månaden under våren 2007. Workshopen var öppen för intresserade konstnärer och performancekonstnärer i sydostregionen. Som avslutning på workshopen deltar konstnärerna från workshopen med performanceakter under Pep-talkfestivalen.

 

Tack till våra samarbetspartners                                                                                                                            

 RegionBlekinge                                                                                                                                           Karlskrona kommun/Öppna Sinnet
Estniska InstitutetInstitutet
Polska Institutet
Ronneby kommun

Europeiskasocialfonden 

Folkuniversitetet

Artland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Galleri Massma                                                                                                                                   Tarkett

                                                                                                                                                   

Curators                                                                                                                                        

Torun Ekstrand, Artland info@artland.se      Mobil 0709-286 807

 

Oskar Olsson, Galleri Massma info@massma.se                                                                                 Sebastian Franzén, Galleri Massma info@massma.se                                                                                             

Platser

Ronneby: Ronneby Torg, Scenen, stadsdelen Bergslagen, vid Ronnebyåns fall samt på Galleri Massma

Karlskrona: Aktioner i centrum, på Ronnebygatan, Klaipedaplatsen och i dess närhet.

Kväll och natt på Konserthusteatern, utanför teatern samt inomhus på scen

 

www.peptalkisallyouneed.com

 

Konstnärernas hemsidor

www.angelikafojtuch.net

www.mariolabrillowska.de

www.nongrata.ee

www.framtidskonsten.se

www.dbdlx.com

 

Peptalk is all you need                                              

Performance-festival

Karlskrona and Ronneby

August 24-25th 2007

 

Why?

Pep-talk simply wants to show innovative performance in the streets and squares of two nearby cities. How can one diminish the thresholds between everyday life and art? How can one surprise people at full speed in their everyday or on their vacation?

 

Performance provides opportunities of both planned and spontaneous meetings with the audience, who sometimes also becomes an equally important part of the performance as the artists themselves. The art form of performance includes everything from intensity, dangerous chaos and full expression to more sublime and minimalistic moments.

 

Pep-talk theme                                                                                                                                                  The artists will work from and within one or both cities. The title of the performance-festival gives new energy to the idea of inspirational pep-talk, more commonly used in sports and leadership-environments…“Pep-talk is all you need” also operates under the ideas of The unknown and Maximalism. A possibility to try new ideas, to test things not already formulated – in full speed.

 

With its roots in different cultural forms as dance, the visual arts and theatre – performance is a cultural form that can give form to and get support from the old and new Karlskrona and Ronneby - through content, form and technique. Both cities have evident and strong historic contexts that will function as co-actor or player to the happenings. History is what is given most attention in cultural contexts in Blekinge. Contemporary art may sometimes need to be explosive to be able to take part in all this history.                                                                                                                    

The multimedia-workshop of Galleri Massma has arranged workshops every month during the spring of 2007. The workshops were open for artists in the region of southeast Sweden. The participants took turn in leading the workshops. Joint performance-acts in different constellations during the Pep-talk-performance will be the result of these workshops. Or the beginning of something more.

 

Sebastian Frenzén är curator för utställningen Den långa vägen hem

som visas 7 november 2009 – 17 januari 2010 på Karlskrona Konsthall.

Den långa vägen hem
En utställning med Konstnärer med Blekinge som ursprung som i denna utställning återvänder ”Hem”.
Dea Svensson går sista året på Malmö konsthögskola och ställer ut text och teckningar från bilderboksprojektet "Jörgen" där betraktaren möter en värld där gränsen mellan saga och verklighet lågmält löses upp. Jörgen Gustafsson är ett av Sveriges mest kända spiritistiska medium och de små drivna tuschteckningarna för tanken till den engelska barnboken och Edward Goreys illustrationer.
Josefin Olander studerar på fotografilinjen på Academy of Art i San Francisco och arbetar med färgstarka bilder som ofta skildrar relationer mellan människor och det absurda i tillvaron.
Niklas Karlsson gick ut Kungliga konsthögskolan 2006 och arbetar skulpturalt med trådverk på ett rofyllt och förtätat sätt och gestaltar rörelse, mönster och mening med tunn Tråd.
Josefin Thell bor i Malmö och arbetar med kläder med en punkig attityd. Hon visar en Installation med en klädkollektion som hon kallar ”min ö”.
Joel Brindefalk har studerat på kompositionslinjen på Göteborgs universitet och gör nu sin Master på C:art:Media på Valand. Joel visade sitt ljudverk Morphology där han letar efter ”the ghost in the machine” bland ettor och nollor på "Peptalk is all you need Festivalen 2007" och visar nu en ny version med visuella element.
Carina Karlsson är textilkonstnär och gick ut Hdk i Göteborg 2006 och bor i Karlskrona där hon driver gallleri/butiken Kobebus. Hennes verk är starkt förankrade i vardagen med en humoristisk underton.
Martina Wolgast går sista året på Umeå Konsthögskola och arbetar med video och installationer med en poetisk/politisk grund och intresserar sig för frågor rörande människa, djur och natur.
Jennifer Day är glaskonstnär och studerar på University for the Creative arts i Farnham. Till utställningen visar hon en serie Clowner i glas iscensatta i Karlskronamiljö.