Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans

Kvintessensen

Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans

Kvintessensen

Skulpturgrupp: 

Skulptur i brons, 3 meter hög

Dodecahedrons i guldmålad rostfri stål med bronsdetaljer

Plats: Pottholmen, Karlskrona

Årtal: 2022

Konstprojektledare: Torun Ekstrand, Artland


Skulpturgruppen Kvintessensen av Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans är den nya konstnärliga gestaltningen för Strandpromenaden på Pottholmen. Kvintessensen visar upp ett magiskt fruset ögonblick av en förening av de fem olika elementen. Platsen erbjuder möjlighet att hämta kraft, energi och inspiration.
 
Skulpturgruppen är i fem delar. Fyra dodekaeders i halvmetershöjd har placerats direkt på den stenbelagda marken vid havet, och på dem har konstnärerna fäst bronsskulpturer som på ett fantasifullt sätt representerar de klassiska elementen jord, eld, luft och vatten.

Kvintessensen är det femte grundämnet. I konstnärernas tolkning är det en aldrig sinande källa ur vilken allt kan växa. En av de två spegelvända krukorna hänger magiskt i luften och det bubblar och forsar krafter ur dem båda. Är det vatten eller är det eldsmoln som stiger ur krukorna och återförenas? Denna skulptur är av brons och är tre meter hög. Mitt i den stora skulpturen växer fem blommor eller ansikten utförda i brons. Skulpturgruppen är både strikt och barock i sina former och förhåller sig till den historiska och nya arkitekturen i Karlskrona.
 
Kvintessensen skapar en välkomnande och inkluderande mötesplats för människor i alla åldrar och med olika kulturbakgrunder. Om världsarvsstaden byggdes i försvarssyfte ska Pottholmen istället välkomna boende och besökare och berika staden med nya berättelser. Kvintessensen kan bli en del av en ny fabulerande historia om staden Karlskrona där fiktion, saga och magi blandas till en ny brygd.
 
Kvintessensen inbjuder oss att tänka utanför ramarna och uppmuntrar till existentiella reflektioner och samtal i det offentliga rummet. Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans säger att de vill skapa en fri plats som inbjuder till kontemplation - en plats för inre visualiseringar och placerad öppet utomhus i det offentliga rummet.

Besökarnas kreativitet utmanas och det finns inga manualer eller instruktioner för hur man ska förhålla sig till konsten eller hur den kan ses, tolkas eller t.o.m. användas.
 
Det är modigt av konstnärerna att stå fast vid ett existentiellt djup, något som vår samtid behöver mera än någonsin i tider av ”one-liners”.
 
Här finns plats för magi och mirakel.
Konstnärlig projektledare Torun Ekstrand, Artland

Konstprogram för Pottholmen och stadskajen, Torun Ekstrand

Alla fotografier är tagna av Torun Ekstrand


Kvintessensen och Pottholmen, Karlskrona


Den konstnärliga gestaltningen Kvintessensen är nu en del av upplevelsen av strandpromenaden längs Borgmästarefjärden i den nya stadsdelen Pottholmen - Karlskronas största stadsomvandlingsprojekt sedan 1960-talet. Om världsarvsstaden byggdes i försvarssyfte ska Pottholmen istället välkomna boende och besökare och berika staden med nya berättelser.  

Av de över 80 intresseanmälningar som lämnades in för uppdraget blev tre konstnärer/konstnärsgrupper utvalda att lämna in skissförslag av en konstreferensgrupp. 2017 presenterade konstnärerna sina skisser och modeller till den konst som kommer att vara en viktig del av området i flera generationer. 

Det vinnande förslaget till konstnärlig gestaltning är skulpturgruppen Kvintessensen av Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans, vilken har förutsättningarna för att skapa en välkomnande och inkluderande mötesplats. Kvintessensen kan bli en del av en ny fabulerande historia om staden Karlskrona där fiktion, saga och magi blandas till en ny brygd. Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans arbetar med konstverk och gestaltningar som öppnar upp för samtal mellan människor i olika åldrar och med olika kulturbakgrunder.

Kvintessensen skapar en sammanhållen och omfamnande plats på Strandpromenaden mittemot den nya Triangelparken. Skulpturgruppen kan upplevas lockande från olika perspektiv. Konstverket syns på avstånd för de som kommer från havssidan, från strandpromenadens gång- och cykelväg och för de som rör sig från tågstationen förbi WTC-center och ut till där fjärden öppnar upp sig mellan byggnaderna. När besökaren närmar sig kan de vandra runt, sitta ner, upptäcka och känna på de olika detaljerna på nära håll. Havet och staden blir en del av konstverket från alla synvinklar och verket bildar sitt eget förtrollade rum i miljön.

Lisa Jeannins och Rolf Schuurmans förslag på konstnärlig gestaltning har kopplingar till de fem elementen. Kvintessensen visar upp ett magiskt fruset ögonblick av en förening av de olika elementen. Fyra dodekaeders i halvmetershöjd placeras ut direkt på den stenbelagda marken vid havet, och på dem fäster konstnärerna bronsskulpturer som på ett fantasifullt sätt representerar de klassiska elementen jord, eld, luft och vatten.

Kvintessensen är det femte grundämnet, etern, eller kärnan i allt som finns. I konstnärernas tolkning är det en aldrig sinande källa ur vilken allt kan växa. En av de två spegelvända krukor hänger magiskt i luften och det bubblar och forsar krafter ur dem båda. Är det vatten eller är det eldsmoln som stiger ur krukorna och återförenas? Denna skulptur är av brons och är tre meter hög. Mitt i den stora skulpturen växer fem blommor i brons med olikfärgade kristaller som en slags pistiller. Krukorna ger också en vink om Pottholmens tidiga historia som platsen för krukmakeri. Ekkvisten som sitter på en dodekaeder, och representerar jordens element, har en koppling till Blekinges landskapsträd.

De olika delarna av skulpturgruppen kontrasterar och förhåller sig formmässigt till arkitekturen på Pottholmen och även till Karlskrona som världsarvsstad. De strikta geometriska dodekaeder-formerna står i relation till den nya arkitekturen. Den böljande, dramatiska bronsskulpturen minner om barockstaden Karlskrona och dess tradition av hantverk. Konstnärerna fångar rörelser och skapar en nästintill flygande form, vilket var ett av barockkonstens kännetecken.

Kvintessensen inbjuder oss att tänka utanför ramarna och uppmuntrar till existentiella reflektioner och samtal i det offentliga rummet. Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans säger att de vill skapa en fri plats som inbjuder till kontemplation - en plats för inre visualiseringar fastän den är placerad öppet utomhus i det offentliga rummet, vårt gemensamma vardagsrum. Det blir en generös plats som också öppnar upp för deltagande och dialog med andra.

Platsen erbjuder olika möjligheter till att hämta kraft, energi och inspiration. Besökarnas kreativitet utmanas och det finns inga manualer eller instruktioner för hur man ska förhålla sig till konsten eller hur den kan ses, tolkas eller t.o.m. användas. Konstens roll är att öppna upp för olika tolkningar i det offentliga rummet och att släppa deltagarnas betraktelser fria.

Kvintessen skapar ett mikro- och makrokosmos och väcker upp människans och platsens förhållande till naturen och universum. I sin skulpturgrupp blandar konstnärerna motsatser som det stora och det lilla, det ogripbara och det världsliga, det mjuka och det kantiga, det sinnliga och det andliga.

Konstnärerna Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans har en tilltro till människors eget skapande och förmåga att skapa sammanhang. Det är modigt av konstnärerna att stå fast vid ett existentiellt djup, något som vår samtid behöver mera än någonsin i tider av ”one-liners”.

Lisa Jeannins och Rolf Schuurmans’ säregna bildvärld är egensinnig och oberoende av trender i sitt uttryck. Poesi och det oväntade lever i samklang. Kvintessensen kommer att bli en plats för att hämta ny kraft och energi - att skapa essensen av något. Här finns plats för magi och mirakel.

 

Torun Ekstrand, Artland 2017

Fotografiet är från när skulpturen installerades

Bakgrund


Konstnärlig gestaltning i den nya stadsdelen Pottholmen i Karlskrona. Tre konstnärer utvalda till
skissarbete under 2017

For English, scroll down

Tre konstnärer/konstnärsgrupper har av en jury valts ut till skissarbete för uppdraget att skapa en konstnärlig gestaltning till Pottholmen, Karlskrona kommun. Närmare 100 konstnärer skickade in intresseanmälningar. 
De slutgiltiga skisspresentationerna kommer att presenteras i oktober 2017.

Izabela Zolcinska och Agnieszka Wojciechowicz
www.zolcinska.pl/en

Peter Svedberg
http://petersvedberg.weebly.com


Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans
http://lisajeannin.blogspot.se

 

Izabela Zolcinska och Agnieszka Wojciechowicz
Bildkonstnären Izabela Zolcinska och arkitekten Agnieszka Wojciechowicz föreslår ett samarbete för den konstnärliga gestaltningen som kan inspirera till nytänkande både i form och innehåll. I deras motivering beskrivs att verket ska fungera på ett innovativt sätt och i aktivt samspel med vattnet och havsmiljön.
 
De utmanar och förhåller sig till Pottholmens marina miljö och havet på ett intressant sätt – konstnärligt, arkitektoniskt och vetenskapligt. Izabela Zolcinska och Agnieszka Wojciechowicz har miljö och hållbarhetsfokus i materialval, motivering och innehåll som sin utgångspunkt.
 
Gränssnittet arkitektur och konst skapar ett intressant samband med den omgivande miljön på Pottholmen. Genom samarbetet mellan arkitektur och bildkonst skapas en synlighet från både långt avstånd och från nära håll och platsens arkitektoniska uttryck kan få en tydlig samtalspartner.

Izabela Zolcinska och Agnieszka Wojciechowicz kan med sina olika kompetenser och erfarenheter av bildkonst, arkitektur, byggprocesser och flytande strukturer berika Pottholmen som område på ett unikt sätt. Erfarenheten av att arbeta med ljus som integrerad del, eller som huvudkomponent, i konstnärliga gestaltningar, är av vikt för gestaltningen på Pottholmen.
 
Konstnärsduons gestaltning kan bli en del av visionen om en både fysisk och digital mötesplats där den konstnärliga gestaltningen kan skapa intresse och dialog om konst och miljö både för invånare på plats och för en global publik.
 
Tillsammans har de båda konstnärerna förutsättningar att skapa både det oväntade och det iögonfallande.

 
Peter Svedberg
Peter Svedbergs konstnärliga gestaltningar förvandlas när man rör sig på olika avstånd från verken. De skapar olika förnimmelser och upplevelser beroende på var man befinner sig som betraktare eller deltagare, eller vilket tempo man har.
 
Hans konstnärliga gestaltning för Pottholmen har förutsättning att bli ett unikt besöksmål att vandra till, en plats att mötas vid eller befinna sig på. Peter Svedberg har utfört flera stora konstnärliga gestaltningar i offentliga rum där speglingar, reflexer, optiska effekter och ljus varit viktiga integrerade delar, något som fungerar på ett intressant sätt i en havsnära miljö. Hans konstverk interagerar med besökare och med årstidsväxlingar, och hans kunskap om olika typer av material är mycket bred.
 
Hans verk är iögonenfallande men alltid väl integrerade i sin omgivande miljö. Peter Svedberg kan skapa en överraskande konstnärlig gestaltning verk med koppling till platsens historik och dess framtid genom både den marina anknytningen samt genom användningen av nyskapande tekniska lösningar.
 
Miljön och människorna i den är en viktig utgångspunkt i hans konstnärskap, vilket kan engagera och inspirera människor i olika åldrar och från olika kulturer. Peter Svedbergs konstnärskap är konsekvent och han blandar det föreställande med det abstrakta, maximalism med minimalism.
 
Peter Svedbergs motivering till uppdraget är väl grundat i platsens karaktär och har kopplingar till den marina miljön. I sin motivering beskriver Svedberg hur han vill knyta ihop nutid, funktion och historia på platsen.

Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans
Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans arbetar med konstverk och gestaltningar som stimulerar till samtal mellan människor av olika åldrar och olika kulturer. I deras konstnärskap är berättelser och mytologier viktiga ingredienser. Deras konstnärliga gestaltning kan bli en del av en ny fabulerande historia om staden som kan nyansera bilden av Karlskrona - och där fiktion, saga och historia blandas till en ny brygd.
 
Lisa Jeannins och Rolf Schuurmans’ säregna bildvärld är egensinnig och oberoende av trender i sitt uttryck. Poesi och det oväntade lever i samklang.
 
Konstnärsduons förslag på konstnärlig gestaltning har kopplingar till havet, navigering, stjärnkonstellationer och poetiska kartbilder som skapar en orientering på plats på Pottholmen, samt för vidare existentiella reflektioner. Deras första tankar om konstnärlig gestaltning innebär ett mikro- och makrokosmos-perspektiv på platsen och dess förhållande till universum. Verket kommer att kunna ses både på nära håll och på avstånd och kan upptäckas var för sig eller i en sammanhängande gestaltning.
 
Jeannin och Schuurmans motivering till konstnärlig gestaltning förtydligar själva strandpromenaden liksom också promenerandet och människors rörelser. De har erfarenhet av konstverk placerat i vattenmiljö. Deras konstnärliga gestaltning har förutsättningar att skapa en välkomnande och inkluderande mötesplats.

Konstnärlig projektledare Torun Ekstrand

Pottholmen


Pottholmen är Karlskrona kommuns största stadsförnyelseprojekt sedan 1960-talet.
Uppdraget innebär att arbeta med Strandpromenaden. Den konstnärliga gestaltningen ska placeras i anslutning till strandlinjen i en eller flera delar i en sammanhållen gestaltning och kunna ses från hav och från land, på nära och långt avstånd. Stadsdelen Pottholmen ska bli en ny entré till Karlskrona och få en egen karaktär och mera samtida identitet jämfört med stadens världsarvsdelar. Det konstnärliga gestaltningsuppdraget på Pottholmen kommer att vara en viktig del i detta arbete.
 
De tre konstnärer/konstnärsgrupper som fått skissuppdrag kan föreslå en eller flera konstnärliga gestaltningar inom Strandpromenaden. Strandpromenaden kommer att utföras i olika etapper under byggprocessen, därav uppdragets öppna karaktär i plats och tidpunkter.Detta ger möjlighet till samarbete med arkitekter, landskapsarkitekter och andra experter i ett tidigt skede.

En konstreferensgrupp/jury har valt tre konstnärer/konstnärsgrupper som får varsitt skissuppdrag. Efter skisspresentation väljs en av konstnärerna att utföra den slutgiltiga konstnärliga gestaltningen.
 

Konstprogrammet - del av ett stadsutvecklingsprojekt 2016-2025Pottholmen är en ny stadsdel i Karlskrona som ska byggas om i etapper fram till år 2025.

Stadsdelen ska bli en ny entré till Karlskrona och få en egen karaktär och mera samtida identitet jämfört med stadens världsarvsdelar. Det konstnärliga gestaltningsuppdraget på Pottholmen kommer att vara en viktig del i detta arbete. Om staden Karlskrona byggdes i försvarssyfte ska det nya Pottholmen istället välkomna boende och besökare.

Flera konstnärliga gestaltningar ska utföras till Pottholmen under stadsdelens förvandling och byggprocess, både permanenta och tillfälliga.

Konstprogrammet gäller för hela området, tidsperioden 2015-2025
 


Bakgrund


Pottholmen har en lång historia med många lager av berättelser om platsen. Historiska dokument visar att det har funnits krukmakeriverksamhet här i ett tidigt skede. Under senare perioder har bränneri och fattigvård bedrivits här. Området har alltsedan tillkomsten av Karlskrona på̊ slutet av 1600-talet fungerat som ett kommunikationsstråk till stadens centrum. Landbroar av trä förband fastlandet med Pottholmen och vidare ut mot staden på Trossö. Området har under ett par hundra år genomgått stora förändringar i form av markutfyllnader och omläggningar av trafik.

Public Art Commission in the new district Pottholmen in Karlskrona, Sweden
Sketch-work for three artists during spring and summer 2017


Three artists/artist groups have been chosen to create sketch proposals for the public art commision. The final sketch presentations will take place in October 2017.

Izabela Zolcinska och Agnieszka Wojciechowicz
www.zolcinska.pl/en

Peter Svedberg
http://petersvedberg.weebly.com


Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans
http://lisajeannin.blogspot.se

 


Pottholmen is the largest urban regeneration project in Karlskrona since the 1960s.
The objective of this art commission is to work with the Sea Promenade. The art commission should be places adjacent to the shoreline, and can be presented as one or several parts in a coherent form. The art commission should be possible to be seen from the sea and from land, in a close-up and from a distance.

The district Pottholmen will be a new entrance to Karlskrona and have its own character and a more contemporary identity compared with the elements of the World Heritage City. The public art commission at Pottholmen will be an important part of this work in process. The city of Karlskrona was once built for defensive purposes, but the new district will instead
welcome residents and visitors. The municipality of Karlskrona wants to nuance the history of Karlskrona and to highlight not one, but many stories about the inhabitants.
 
Three artists have been selected for a commission to sketch proposals. The Promenade will be carried out in stages during the building process, hence the open character of the location and date/time in the sketch commission. The process provides the artists with the opportunity to collaborate with architects, landscape architects, experts and the art reference group at an early stage.

A jury/an art reference group has selected three artists who each receive a commission to sketch a proposal. After the sketch presentation by the three artists, the reference group will select one of the artists to produce the public artwork.

The scheduled inauguration takes place at the earliest in June 2019.
 
Project leader for the building of Pottholmen Anders Jaryd
Artistic project leader Torun Ekstrand

The art program and the district

Art Program - one part of the city development project 2016-2025


The vision is to create a meeting place, a communications point and a green neighbourhood. The district Pottholmen will be a new entrance to Karlskrona and have its own character and a more contemporary identity compared with the elements of the World Heritage City. The public art commission at Pottholmen will be an important part of this work in process. The city of Karlskrona was once built for defensive purposes, but the new district will instead
welcome residents and visitors. The art program is written for the entire district and involves artistic collaborations also in the forthcoming years.


BackgroundPottholmen has a long history with many layers of histories about the place. The archaeological excavation shows that there was a pottery here in early history. During other time periods, there was a distillery and later on a social welfare agency.
The area has served as a communications point to the city expansion of the main island Trossö, since the advent of Karlskrona in the 17th century when the last of the five wood bridges from the mainland to Trossö connected Pottholmen with the city.
The area has undergone major changes, infilling and traffic diversions.

All photos Torun Ekstrand October 2015, The last photo is taken a year later in 2016.
Startmöte för konstnärerna i februari 2017, pressvisning och vandring runt Pottholmen

Photos 2015 Pottholmen

Photos: Torun Ekstrand