Åsa Maria Bengtsson - Synkron


Konstnär: Åsa Maria Bengtsson

Titel: Synkron

Plats: Konserthusets fasad och fönster i tidningsrummet, Kulturkvarteret

Invigning: Augusti 2014 i samband med Kristianstads 400-årsjubileum

Teknik: Ljusprojektion och digital utskrift på plexiglas

Storlek ljusprojektionen: 7180 x 5300 mm

Konstkonsult: Torun Ekstrand

Beställare: Kristianstads Kommun


Synkron består av två korresponderande verk.
Mönstret ser ut att följa en dirigents yviga rörelser med dirigentpinnen, därav verkets titel Synkron, som betyder samtidig. Precis som det orientaliska mönstret är musik uppbyggd av många detaljer där varje ton får sin betydelse i förhållande till nästa; färg och mönster skapar rytmer, stämningar och känslor som berättar en historia om sin samtid.

www.asamariabengtsson.se