Konstnärs- och utställningssamarbeten före Artland

Ett urval samarbeten med konstnärer
på Norrtälje Konsthall

Dara Birnbaum (USA), videokonstnär (1995)

Année Olofsson (1994); Teresa Wennberg (1995)

Gunilla Wihlborg, landskapsbroderi, Revelatio Coelestis, som såddes i havre och korn på en åker utanför Finsta och tre installationer på konsthallen (1992)

Annika Eriksson, plantering med gråtande hus (1993)

Eugenija Loginova (Ryssland) (1996); Anna Brag (1996)

Sissel Tolaas (Tyskland)  filminstallation The Firemens’s ball (1999)

Jane Simpsons (Britain) It only takes a minute, to reach a natural high (1999) (Katalog med text av Maria Lind);

Eva Maria Ern och Klara Kristalova (1995)

Sergei Bratkov, Alexander Hnilitsky (Ukraina) och Max Liljefors (1998)

Human Nature med Nina Katchadourian (USA) och Birgitta Silfverhielm (1998)

Torbjörn Rödland (Norge), (1997)
Helena Byström (1997); Johan Suneson (1998)

Lars Tunbjörk (1997)
Lennart Rodhe, Hans Wigert, Ingegerd Möller (1998)

Eero Markusela, Mika och Eila Minkkinen, Kaisu Koivisto, L-G Lundberg, Rita Jokiranta, Eeva-Lena Eklund m.fl (Finland och Åland) (1998)

Birgitta Bengtsson Björk och Karl-Olov Björk (1998)

Siri Derkert. Katalog producerades. Inlån av verk ur samlingar. (1999);
Mattias Härenstam (1999);

Anita Malmqvist (1999), Katerina Mistal (1999),

Initierade utställning med Dan Perjovschi (Rumänien) (1999).

Konstsådd med Cecilia Wingårdh, Konstsådd på åtta fält nära Arlanda flygplats, i samband med Kulturhuvudstadsåret (1998); Lina Nordenström (1998); Wanja Djanaieff (1998);

Gunilla Kilhgren (1997); Kajsa af Petersen 1997 m.fl.

Torun Ekstrand arbetade som curator, assistent 1989-96 och intendent 1997-2000 på Norrtälje Konsthall.
Norrtälje Konsthall fick utmärkelsen Årets Museum i Sverige 1997 och också Stiftelsen Framtidens utmärkelse, Stockholm, år 2000. Motivering: För livfull och spännande utställningsverksamhet, breda internationella kontakter och samarbeten, förmåga att ’trolla med knäna’, dvs. med små medel bedriva ’stor’ verksamhet.

Norrtälje konsthall arrangerade ca 25 utställningar per år.
Konsthallen producerade utställningar på konsthallen. på gården, i Norrtäljeån och på andra platser i kommunen. Konsthallen startade filialen Galleri 700 i Rimbo med inriktning på
design/konsthantverk samt bokkonst och illustration.

 

Utställningar på Humoristmuseet/Museum Kasper i urval

Arbetade som amanuens på museum med stor samling serie- och satirteckning 1988-1991.

Producerade temautställningar inom teckning, både historiska utställningar med verk ur samlingen samt utställningar med samtida tecknare.

Utställningar: EWK; Bertil ”Bertila” Almqvist; Sven Nordqvist; Svenska Serietecknare; Humor under hundra år; Konsten i satirteckningen; Politisk satirteckning.

Konstprojekt före Artland

Dialogseminarierna

Samtalsledare under Dialogseminarierna, samtalsledare Philip von Schantz och Gunnar Brusewitz om konstnärliga metoder och naturen som utgångspunkt.
Kulturhuvudstadsåret 1998.

Alias:Lova

Konst och teknologi, konst och internet – ett konstprojekt med konstnären Karin Hansson,

Association for Temporary Art [a:t] som arbetade med utställningar och projekt på internet.

Samarbeten med ungdomar, onlineprojekt, utställning och katalog.
Katalog med texter av Karin Hansson och Henrik Berggren.
Finansierat av Stockholms Läns Landsting och Kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje. 1999.

Bulldog

Konstnären Kristina Jansson, barn, skulpturer och stadsplanering i Hallstavik.

Katalog och interventioner i samhället.
Finansierat av Statens Kulturråd. Kulturhuvudstadsåret 1998.

Artist’s books - Tryck Till

Projektledare för ungdomsprojektet Tryck Till.
Framtiden var det övergripande temat och den utvidgade boken formen.
Tryck Till var ett samarbete med konstnärer, författare, kalligrafer, bokbindare och konstnärer som arbetar i det digitala fältet.
Ansökning hos och finansiering av Statens Kulturråd, 1995.

Barnens Egen Musikfestival

Projektledare och samordnare för Barnens egen musikfestival under Chamber Music Festival 1993 och 1994.
Musikfestival under ledning av Gunilla von Bahr, Tommy Svanström, Ylva Larsson och Stockholmskvartetten med internationella musiker som gäster på barnens festival. Konserter, verkstäder och pröva-på-verksamhet.

Litorina Baltic Art Award

Nyinstiftat konststipendium för konstnärer runt Östersjön, i samarbete med Konsthallens Vänner.
Initiering av stipendium och upparbetn. av kontaktnät samt juryarbete, 1998 och 99.

Oscar Cleve

Utställning av Motbilder & en föreläsning på Sveagalleriet, Stockholm 1988.


Arrangerade en separatutställning med ett urval teckningar av Oscar Cleve ur museala och privata samlingar. Oscar Cleve - en folkhemsk satiriker.
Katalog producerades. Utställning på Norrtälje konsthall 1993.

Förord till Cleves Motbilder, Henki Tiséns förlag 1986.
 

Lärare i konsthistoria, 1800-1900-talskonsten

Väddö Folkhögskola, 1994-95. 

 

Andra projekt

Förmedlade tryckeritjänster i Polen till svenska företag, rådgivning papper, färger, efterbehandling mm. Artland 2002-03.

Startade internationell skola/förskola, ”Bocian” i Gdynia, Polen, 2001.

Ombyggnation, renovering, anställning av personal och inköp av material.

Delägare i Remi AB, 1989-1998. Remi var en affär med sällskapsspel, rollspel, dator- och TV-spel och som också arrangerade spelkvällar och deltog i mässor och andra aktivitetsbaserade program.

 

Utbildning

Konstvetenskap; Kulturvetarlinjen/Culture and communication/Bachelor of Arts, University of Stockholm, 1988.

Courses in Culture, communication and society, History of Art, Practical Swedish and culture administration.