SjöbiskopenHelena MutanenBrons och natursten 2017

Sjöbiskopen
Helena Mutanen
Material: Bron och natursten
Placering: Stadsmarinan Karlskrona
Invigning:15 december 2017


Människan har många gånger namngivit havets varelser efter djur eller växer som lever på land. Exempel på detta är Sjöhäst, sjögurka, sjöelefant, sjölejon, med flera. Kanske är det ett sätt att normalisera det som är annorlunda och det som kommer från en främmande plats, havet?

Sjöbiskopen är ingen biskop lika lite som en sjöhäst är en häst. Jag ser den inte som en religiös varelse som tillhör katolska kyrkans övre skikt. Sjöbiskopen är ett könlöst havsväsen som sägs ha hittats utanför Polens kust 1531. Hen har ett huvud som formar sig som en biskopsmössa, därav det givna namnet.

Varelsen sägs ha gjort korstecknet, en välsignelse. Det tycker jag var något att ta fasta på. Podiet av natursten skapar en sittplats vid sjöbiskopen, men också en plats för kontemplation inför kommande sjöresor med sin fritidsbåt. Sjöbiskopen kan lyckönska dem som ska resa ut med sina båtar eller ge dem som stannar en plats att sitta på.

Jag har velat få in många aspekter i verket. Dels ovannämnda välsignelsen för båtfolket men också att Sjöbiskopen är en platsbunden figur. I Östersjön mellan Polen och Karlskrona är var den sägs ha simmat. Många människor tycker om myter och speciellt om myten är knuten till platsen. Platsen är även Polenfärjans tidigare hamnläge.

Sjöbiskopen kommer att ha två sidor. Från sjösidan kommer den närmast att likna en spetsig form och vara abstrakt med havsvågor längst ryggen/manteln. På framsidan påminner den mycket om en traditionell figurativ skulptur om än med en lite annorlunda framtoning.

Konstkonsult: Torun Ekstrand
Gjutning: Herman Bergman Konstgjuteri AB
Beställare: Karlskrona kommun

Bakgrund

Helena Mutanens konstnärliga gestaltningar är mångtydiga och kan utmana bilden av det maritima Karlskrona på flera plan. Helena Mutanen arbetar utifrån historia, platser och berättelser ur vilka nya, oförutsägbara och suggestiva historier skapas och ger nya perspektiv platsen.
 
Helena Mutanen arbetar med både humor och poetiskt allvar, och med konstverk där inre och yttre rum blandas. Något är bekant, men samtidigt bär verken med sig främmande inslag på samma gång. Hennes konstverk har en mångtydighet och underfundighet som lockar besökare att stanna upp och reflektera och uppmuntrar till möten och att återvända till platsen. Helena Mutanen ville i sitt arbete för Karlskrona förena havet och människorna på ett intuitivt sätt och hon har arbetat med havstema under hela sitt konstnärskap. Hon har stor erfarenhet av att utföra verk i beständiga och hållbara material är intresserad av materialmöten liksom av handens eller kroppens möte med materialet.
 
Konstnärlig projektledare Torun Ekstrand

Konstreferensgrupp:
Johan Stenér, projektchef drift- och service Karlskrona kommun
Anders Jaryd, projektledare Pottholmen, Karlskrona kommun
Hans Juhlin, stadsarkitekt, Karlskrona kommun
Elina Tyrberg, kultur- och fritidschef, Karlskrona kommun
Birgitta Göransson, Karlskrona konsthall

Fotografier från Herman Bergmans Konstgjuteri i Stockholm, från urval och hämtning av naturstenen samt från installationen på kajen.

Invigning 15 december 2017!Stadsmarinan på Skeppsbrokajen är ett område för verksamhet med maritim anknytning och karaktär och kommer att bli Trossös viktigaste entréområde med sitt läge vid hamnfjärden direkt efter infartsleden. Planområdet Skeppsbrokajen ligger inom det maritima världsarvet och har ett riksintresse för kulturmiljövård. Stadsmarinan ligger i gränslandet mellan världsarvsstaden och havet. Staden Karlskrona byggdes för att ta emot besökare som kom resande från havssidan.
 
Den konstnärliga gestaltningen planerades till promenadstråket längs kajen. Promenadstråket har en synlighet från hav och land och det är en stor genomströmning av människor.